Меню Рубрики

Статистика хворих на астму

Бронхіальна астма (БА) сьогодні є однією з найважливіших медичних проблем [29], яку, без сумніву, можна вважати глобальною. Частота даного захворювання з кожним роком зростає, ця тенденція особливо характерна для дитячого віку [3, 7]. Так, у світі на БА хворіє 334 млн людей, 14% дітей та 8,6% дорослого населення планети віком від 18 до 45 років мають симптоми астми [21]. Найбільше страждають від БА діти 10-14 років та люди похилого віку від 75 до 79 років [21].

БА вважається однією з 14 найважливіших захворювань у світі з точки зору ступеня тяжкості та тривалості інвалідності [21]. На думку професора Б.М. Пухлика, в Україні поширеність алергічних захворювань (АЗ), до яких належить і БА, по суті невідома, оскільки МОЗ користується недосконалою офіційною статистикою, яка відображає лише приблизно кожного 20-го хворого з БА. Та якщо визначити реальну частоту хворих на БА, то їх кількість зростає до 2,3 млн, або 5% [26], і Волинь, на нашу думку, в цьому питанні також не виняток.

Волинська область знаходиться в північній частині західного регіону України з помірно континентальним вологим кліматом [24]. У свою чергу, вологий клімат є сприятливим природним чинником загострення БА [23] і фактором розвитку грибкових та кліщових алергенів у середовищі як тригерів БА [13, 23]. Це було доведено алергологічним обстеженням хворих на БА дітей Волинської області, серед яких переважала сенсибілізація до побутових алергенів – кліщів Dermatophagoides farinae (81,0%) і Dermatophagoides pteronissinus (75,2%) та сенсибілізація до групи грибкових алергенів (39,1%) у порівнянні з виявленою низькою сенсибілізацією до групи пилкових алергенів, що становила лише 14,7% [31].

Завдяки спільним системним організаційним заходам у рамках обласної роботи, проведенню конференцій із залученням провідних республіканських спеціалістів, обласних навчальних семінарів з діагностики та лікування БА для лікарів різних спеціальностей у Волинській області показник поширеності дитячої та дорослої БА з 2009 по 2014 р. збільшився на 7,5% переважно за рахунок росту показника поширеності дитячої астми на 34,5%. Проте Волинь і досі лишається в стані гіподіагностики даної патології (396,7 на 100 тис. населення) навіть у порівнянні із загальноукраїнським показником (489,9 на 100 тис.), не говорячи вже про світові дані поширеності БА.

Так, у кінці 2014 р. абсолютний показник поширеності БА в області становив 4 120 хворих, у тому числі 940 дітей (віком 0-17 років) та 3 180 дорослих (18 років та більше), що в свою чергу становить лише 0,4% від загальної кількості населення області і суперечить реальній світовій статистиці. Проте показник поширеності хронічних бронхітів (J 40-42) в області за 2014 р. в абсолютних цифрах сягнув 12 450 хворих (1198,8 на 100 тис.), що в свою чергу наштовхує на думку про ймовірне маскування під встановленими діагнозами більш реальної статистики щодо поширеності БА в області.

Низький рівень забезпечення сучасними цифровими спірографами (спірометрами) закладів охорони здоров’я області ІІ рівня та відсутність даного обладнання на І рівні не дає змогу проводити дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД) задля якісної диференційної діагностики хронічної легеневої патології з метою своєчасного виявлення БА та іншої хронічної обструктивної патології на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги [32].

Сучасна діагностика БА, як і діагностика будь-якого АЗ, етапна та перш за все складається з детального вивчення скарг, анамнестичних даних, спадкового анамнезу, об’єктивного обстеження хворого з обов’язковим проведенням функціональних досліджень (спірометрія, пікфлоуметрія) та специфічної алергологічної діагностики [30]. Щодо терапії, то, за офіційним документом ВООЗ, лікування всіх АЗ, у тому числі й БА, має охоплювати чотири напрями, які насамперед мають бути в основі медичних рекомендацій та санітарно-освітницької роботи лікаря: навчання пацієнта, елімінаційні заходи (уникнення контакту з тригерними факторами, алергенами тощо), фармакотерапія та специфічна імунотерапія алергенами (алерген-специфічна імунотерапія; АСІТ), ефективність якої доведена багатьма клінічними плацебо-контрольованими дослідженнями [4-6, 27, 28, 31].

Однією з важливих та невід’ємних складових сучасного лікування БА є фармакологічна терапія, що базується на основі доказової медицини згідно з міжнародними рекомендаціями GINA (Глобальна стратегія з лікування та профілактики астми), які регулярно переглядаються та доповнюються [9]. На основі даного гайдлайну та низки інших міжнародних рекомендацій робочою групою українських фахівців розроблено Уніфікований клінічний протокол з адаптованою клінічною настановою з діагностики та лікування БА (наказ МОЗ України від 08 жовтня 2013 р. № 868 зі змінами від 16.04.2014 наказом МОЗ України № 270) [25]. Основні принципи медикаментозної терапії БА ґрунтуються на 5-ступеневому покроковому підході призначення базисної терапії з метою досягнення медикаментозного контролю над хворобою та застосуванні ліків для невідкладної терапії з метою зняття астматичних приступів та/або їх еквівалентів, вибір яких залежить від тяжкості та ступеня контролю клінічних проявів захворювання [9].

Згідно з сучасними рекомендаціями, нині досягнення контролю над БА вважається головною метою лікування [1]. Контроль над БА визначається ступенем зменшення або позбавлення від різних клінічних проявів БА за допомогою комплексного лікування, навчання та елімінації тригерних факторів [17], про що вже було сказано вище. Контроль над БА охоплює дві складові – поточний контроль та профілактику виникнення ризиків у майбутньому у вигляді загострення, нестабільного перебігу захворювання [17]. Оцінка конт­ролю та якості лікування БА проводиться комплексно згідно з клінічними критеріями, що представлені у вітчизняному уніфікованому клінічному протоколі [25]. Також для швидкої, динамічної та якісної оцінки контролю БА розроблено та валідовано низку ординарних шкал, таких як ACQ (Asthma Control Questionnaire) та ACT (Asthma Control Test) [10, 14], які легко та зручно використовувати, враховуючи наш особистий практичний досвід [33], не лише в науковій діяльності, а і в щоденній клінічній практиці лікаря, починаючи з первинного рівня надання медичної допомоги, особливо за відсутності необхідної діагностичної матеріально-технічної бази.

Так, тест з контролю над астмою (ACT) – це анкета, яка створена спеціально для виявлення хворих з неконтрольованою БА та самостійного користування пацієнтами в домашніх умовах. Він складається з 5 пунктів та 25 запитань для пацієнта з загальним значенням оціночної шкали до 25 балів, де пороговим значенням для хорошого контролю вважається > 20 балів, а пороговим значенням для поганого контролю – 1,5, чого не можна зробити якісно, використовуючи опитувальник АСТ [11]. Окрім того, за допомогою ACQ-5 можна спрогнозувати майбутній ризик можливого загострення БА, адже частота загострень контрольованої БА достовірно вища у хворих при наявному балі >0,75 (контрольована БА) в порівнянні з пацієнтами, у яких ступінь контролю на рівні 1,5 у порівнянні з контрольованим перебігом БА за сумою балів

источник

Бронхиальная астма – заболевание, от которого страдают люди со всего мира. В России зафиксировано 900 тысяч больных. Большая часть пациентов проживает в больших городах. Причины этого понятны. Именно в мегаполисах воздух содержит большое количество вредных веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями и другими объектами. К тому же, запыленность больших городов превышает допустимые и безопасные нормы.

Несмотря на активное развитие медицины, число астматиков неустанно растет. Исходя из сложившейся ситуации, очень важно увеличить уровень раннего обнаружения бронхиальной астмы с целью избегания множества осложнений и тяжелого течения заболевания.

Главными причинами высокого уровня заболеваемости являются:

 • загрязнение атмосферы потенциальными аллергенами;
 • употребление ненатуральных продуктов питания.

Это приводит к увеличению количества людей, подверженных данной болезни.

Как свидетельствуют данные специалистов, реальные цифры гораздо больше, чем указывает статистика.

Причина этого состоит в том, что такие клинические проявления недуга, как хрипы, кашель, одышка, многие воспринимают в виде симптомов других заболеваний. Поэтому бронхиальная астма диагностируется на поздних сроках, когда тяжесть болезни становится очевидной, а лечить ее уже довольно сложно. Как известно, от недуга легкой формы избавиться гораздо проще. Для этого достаточно использовать бронхолитики.

Еще одной причиной распространенности заболеваемости является то, что за медицинской помощью своевременно обращается лишь небольшая часть населения России. Как свидетельствует статистика, это один человек из пяти, у которого наблюдаются ярко выраженные симптомы. Многие люди, имеющие незначительные признаки болезни, зачастую не обращают на них внимание. Это приводит к тому, что недуг из легкой стадии переходит в тяжелую. И тогда вылечить его становится достаточно трудно.

В России заболевание диагностируется у 6,2% населения. Причем дети страдают от него в 2 раза чаще, чем взрослые. Иммунология расценивает такой показатель как следствие не до конца развитой иммунной системы ребенка, которая более подвержена воздействию негативных факторов. Летальный исход от этой болезни случается крайне редко, однако она доставляет массу неудобств и сопровождается ухудшением самочувствия при неадекватном лечении.

Частота заболеваемости мужчин и женщин одинакова. Чаще всего заболевание выявляется у детей, а также лиц пожилого возраста (после 50 лет). Люди среднего возраста больше подвержены недугу атопической формы, в то время как к эндогенному типу склонен детский и старческий организм.

В России распространенность болезни среди детского населения составляет до 10%. Мальчики болеют в 3 раза чаще девочек. Во взрослом возрасте это соотношение выравнивается. Большая часть детей ощущает клинические проявления в дошкольном и раннем возрасте. В последнее время уровень заболеваемость среди детского населения сильно возрос. Причем повышается тенденция к тяжелому течению недуга. Среди хронических патологий бронхиальная астма встречается чаще всего. У детей в основном наблюдаются ее аллергические формы.

У 80% детей обнаруживается атопия, представляющая собой неспособность вырабатывать достаточное количество антител, которые отражают атаки аллергенов. Кроме того, в детском возрасте часто наблюдается гиперреактивность бронхов. Ребенок более подвержен заболеванию, если один из его родителей или членов семьи страдает ним. Таким образом, можно говорить о генетической предрасположенности, как одной из причин развития болезни.

Что касается самих причин появления бронхиальной астмы, они отличаются в разные возрастные периоды. У детей до года заболевание появляется во время пищевой аллергии. После года наибольшую опасность представляют грибковые, бытовые и эпидермальные раздражители. У детей в возрасте 3−4 лет на органы дыхания часто оказывает влияние пыльца растений. На сегодняшний день наблюдается неустойчивость детского организма к химическим веществам. Дети раннего возраста часто страдают болезнью по причине употребления яиц, коровьего молока, шоколада, клубники. Если воздействие наблюдается со стороны пищевых аллергенов, сезонность не оказывает влияние на периодичность приступов. Такие нарушения связаны со сбоями в работе пищеварительной системы.

При аллергии бытового характера немаловажную роль играют клещи домашней пыли. Они обитают в коврах, под плинтусами, в мягкой мебели. Таким образом, клещевая аллергия проявляется у 70% детей. Обострения при этом наблюдаются весной и осенью. Клинические проявления становятся интенсивнее ночью.

К эпидермальным аллергенам относится шерсть, пух, слюна животных. Нужно заметить, что избавление от животных не сразу помогает улучшить самочувствие. Такие аллергены способны сохраняться на протяжении нескольких лет.

Грибковые аллергены – это дрожжевые и плесневые грибы, которые находятся не только в самом помещении, но и извне. При этом наблюдается сезонность обострений. Если ребенок находится в сыром помещении, заболевание может проявляться круглый год. В данном случае характерны частые рецидивы, тяжелое течение и короткие ремиссии.

Пыльцевая аллергия связана с сезонными изменениями. У детей могут наблюдаться приступы при воздействии лекарственных препаратов, химических веществ.

Вероятность появления заболевания у детей повышается при следующих факторах:

 • частых респираторных инфекциях вирусного типа;
 • недоношенности;
 • патологиях в период беременности матери;
 • нерациональном питании;
 • воздействии табачного дыма;
 • наличии атопического дерматита;
 • загрязнении окружающей среды.

Как свидетельствует эпидемиология, большая часть детей с таким заболеванием проживают в регионах России с неблагоприятной экологической обстановкой. Кроме того, заболеваемость выше среди населения, живущего около автомобильных магистралей и промышленных объектов.

Из 40 миллионов детей России бронхиальная астма обнаруживается у 3,5 миллионов. В основном это дошкольники. Всего в стране проживает около 1 миллиона детей с данным заболеванием, возраст которых менее 4 лет. Причем практически каждый ребенок посещал инфекционную больницу с проявлением ОРВИ астматической формы. Как правило, это дети из возрастной категории до 2 лет. Что касается реальных цифр, они гораздо выше.

Неутешительна статистика в отношении детской смертности. Около 7000 маленьких пациентов погибают в больнице во время приступа. Возможно, причина этого состоит во врачебных ошибках. Если бы правильный диагноз был установлен своевременно, многие детские жизни были бы спасены. Установлено, что за 20 лет можно было спасти около 100 тысяч детей.

Данные статистики свидетельствуют о том, что 77,3% пациентов обращаются за медицинской помощью в трудоспособном возрасте. 68% больных – это женщины. У 71% людей взрослого возраста заболевание протекает в тяжелой форме. Это происходит из-за несвоевременного обращения в больницу. Немаловажное значение имеет широкое развитие интернета. Когда его не было, люди обращались в медицинские учреждения на ранней стадии болезни.

На сегодняшний день известен прискорбный факт, что большинство больных стараются отыскать причины недуга в интернете.

Спрашивают на различных форумах, как лечить его, и в результате бронхиальная астма только прогрессирует. Таким образом, виной всему неадекватное лечение. По этой же причине часто усложняется диагностика.

Читайте также:  Беседа про бронхиальную астму

Сухие цифры говорят о серьезности проблемы. Они намного убедительнее, чем эмоциональные изречения. А реальность такова, что бронхиальная астма превосходит такие болезни, как рак легких (в 33 раза), ишемические нарушения сердечной деятельности (в 300 раз), рак молочных желез (в 20 раз), ВИЧ-инфекция (в 5 раз), инсульт (в 15 раз). Такие данные представляет эпидемиология. И эти цифры неуклонно возрастают.

Не так пугает статистика заболеваемости страны, как число смертельных случаев. Эпидемиология зафиксировала 20,6 летальных исходов на 100 тысяч населения. Таким образом, Россия занимает второе место по заболеваемости после Китая. Эти показатели впечатляют и заставляют задуматься о способах решения проблемы, пока она не приобрела глобальных масштабов.

На сегодняшний день не известно точных цифр о встречаемости болезни по видам профессиональной деятельности. Значения колеблются в зависимости от характера проблемы. Эпидемиологические изучения показали, что приблизительно у 2% больных причиной проявления недуга стала их профессиональная деятельность. В основном профессиональным заболеванием страдают мужчины. Как правило, их работа связана с воздействием раздражителей. В данном случае имеет место болезнь атопической формы.

Так, 6% пациентов – ветеринары. Также к этой категории можно отнести продавцов зоомагазинов, фермеров, рабочих зоопарков и других людей, чья профессиональная деятельность связана с животными. В результате контакта с ними и проявляются аллергические реакции.

Приблизительно 20% пекарей подвержены негативному воздействию пшеничной муки. В начале 20 века примерно половина всех больных работали с цветными красками. Это печатники, которые подвергались воздействию паров акциевой смолы, которая использовалась для разделения страниц. К счастью, на сегодняшний день от такой проблемы удалось избавиться, так как теперь для этих целей используется лактоза.

Не стоит обходить стороной и промышленные предприятия, особенно те, которые активно используют в своем производстве различные химические соединения. Точных цифр сегодня не имеется, но нетрудно предположить, насколько они значимы.

Одной из главных причин заболеваемости является воздействие табачного дыма. Россия на сегодняшний день принадлежит к странам, в которых зафиксирована высокая распространенность курения. 60,4% мужчин и 25,2% женщин имеют такую вредную привычку. Воздействие табачного дыма на органы дыхания не только вызывает множество различных заболеваний, но и становится причиной высокой смертности в стране. Остальной процент населения являются пассивными курильщиками, поэтому негативное влияние на них также сказывается.

Заболеванию больше подвержено население развитых регионов, в которых наблюдается скопление промышленных объектов, делающих экологическую обстановку неблагополучной. Ежедневно они выбрасывают в атмосферу огромные объемы вредных веществ, значения которых порой превосходят норму в несколько раз. Такие неблагоприятные факторы негативно воздействуют на органы дыхания человека, а также на весь его организм в целом, приводя к развитию ряда патологий.

Высокая заболеваемость зафиксирована в районах Прибалтики, северо-западном Черноморском, Приазовском регионах. Следующим регионом по убыванию идет Забайкалье.

Стоит отметить, что у городского населения заболевание выявляется чаще, чем у сельского. По многочисленным исследованиям было установлено, что в течение пяти лет уровень заболеваемости вырастет минимум на 30%. Наибольший рост отмечается в регионах с длительной и холодной зимой. По среднестатистической отчетности можно понять, что в них преобладает форма болезни тяжелой степени тяжести. Каждый год отмечается рост инвалидности приблизительно на 30%. Все большее количество людей, страдающих данным заболеванием, ограничены в трудоспособности по причине часто проявляющихся приступов.

Детская болезнь является серьезной угрозой. Это не только медицинская и социальная, но и финансовая проблема. К примеру, в Самарской области было выявлено 7% инвалидов среди больных детей. И это только официальные значения. На самом деле, их гораздо больше. Заболевание, которое началось в детском возрасте, зачастую приводит к инвалидизации взрослых.

К основным причинам, которые способствуют распространенности заболевания, относят:

 • недостаточная диагностика по причине низкой доступности медицинской помощи – эффективное исследование организма зачастую могут себе позволить люди, проживающие в крупных городах с развитой инфраструктурой;
 • завышенные цены на средства для лечения – далеко не каждый больной может позволить себе пройти полный курс лечения ввиду недостаточного материального обеспечения;
 • нехватка в использовании ингаляционных кортикостероидов, которые предусмотрены схемами базисного лечения;
 • неадекватная терапия, которая не соответствует современным рекомендациям – нередки случаи, когда врач ставит пациенту неправильный диагноз, проводя терапию совершенно другого заболевания, оставляя без внимания существующий недуг;
 • неполная информированность населения – большинство больных не конца понимают, для чего необходимо вести усиленный контроль над недугом, не выполняют рекомендаций врача и пускают болезнь на самотек;
 • ухудшение экологической обстановки.

Последний пункт играет главенствующую роль. Развитие промышленности не стоит на месте.

В атмосферу продолжают выбрасываться вредные вещества в большом количестве.

Мало того, их объемы постоянно растут, соответственно, концентрация в атмосфере повышается. Все это неблагоприятно сказывается на здоровье человека, в частности, на его органах дыхания. А на фоне сниженного иммунитета, которым сегодня страдает большинство населения, данный недуг возникает с завидной постоянностью. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провела иммунология.

Как известно, бронхиальная астма относится к неизлечимым заболеваниям. Однако при адекватной терапии можно контролировать ее проявления. Существует возможность снизить интенсивность симптомов до минимума – восстановить сон, повысить физическую активность, нормализовать функции легких и бронхов. Если контролировать болезнь, можно жить полноценной жизнью, не испытывая большого дискомфорта.

К сожалению, в России на сегодняшний день ситуация с распространенностью заболевания удручающая. И дело здесь не только в отсутствии адекватного лечения в отдельных регионах. Немаловажный вклад вносит и экологическая обстановка, которая ежегодно только ухудшается. Если не начать принимать меры, проблема может достичь глобальных масштабов.

источник

Бронхиальная астма – это заболевание дыхательной системы, которое с каждым годом, как показывает статистика, все чаще встречается во всем мире. Характеризуется недуг воспалительным процессом в хронической форме, а также бронхиальной обструкцией из-за сужения бронхиальных просветов. Наибольшее количество астматиков проживают в мегаполисах и больших городах.

Краткое содержание статьи

Статистика заболеваемости астмой растет с каждым днем. Этот факт связан с тем, что человека окружают вредные вещества, которые вырабатываются заводами, станциями и иными источниками. Также человека окружает огромное количество пыли в больших городах и некачественное питание. Итак, основными причинами роста болезни являются:

 1. Загрязнение воздуха. Согласно данным, с каждым днем наша атмосфера становиться более грязной из-за выхлопов и выбросов вредных веществ. Много аллергенов человека окружают постоянно.
 2. Плохое питание. Технология идет вперед, а продукты становятся искусственными. Все реже можно встретить хороший натуральный продукт.

ВАЖНО! Статистика бронхиальной астмы в России зафиксировала 900 тысяч больных, что составляет 6,2% населения. Это огромное количество людей, большинство из которых – жители больших городов. Также стоит отметить, что дети болеют в два раза чаще, нежели взрослые.

Если рассматривать рост больных в числовом показателе, то цифры не всегда покажут реальную картину. Связанно это с тем, что не все больные обращаются за медицинской помощью вовремя, либо человеку ставиться другой диагноз из-за схожести симптомов.

Согласно данным, лишь один человек из пяти вовремя обращается за помощью своевременно по причине ярко выраженной симптоматики. Данный пациент сможет намного легче побороть недуг, ведь на поздних стадиях это проблематично. Чаще всего диагноз ставиться на поздних сроках болезни, когда сомнений в наличии бронхиальной астмы нет, однако лечение затруднительное и сложное. Вылечить тяжелую форму указанного недуга достаточно нелегко.

Дети очень часто подвергаются заболеванию бронхиальной астмой, это связанно с неустойчивостью организма деток к различного рода раздражителям. Рассмотрим причины, которые способствуют развитию недуга у деток разной возрастной категории. Итак:

 • дети от рождения до годика – превышает воздействие пищевых аллергенов;
 • от 1 до 3 лет – грибки, а также раздражители бытового и эпидермального характера;
 • 3 – 4 года – пыльца растений.

Среди всех раздражителей, согласно данным, наиболее часто негативное влияние оказывает бытовая химия. Это касается детей всех возрастных категорий. Нередко дети раннего возраста страдают от употребления яиц, шоколада, молока и клубники.

Если рассматривать общую обстановку в доме, то домашняя пыль очень вредна из-за клещей. Много данных вредителей выбирают для жилья ковры, мягкие игрушки, мягкую мебель, пространство за плинтусами. Статистика показывает, что 70 % случаев бронхиальной астмы у малышей выпадает именно на аллергию от пылевого клеща. Такие пациенты страдают обострением болезни весной и осенью.

Эпидермиальные аллергены включают в себя шерсть, слюну, пух домашних питомцев. Если ребенок неустойчив к таким компонентам, то недуг незамедлительно может проявиться. Дети очень тесно контактируют с любимыми котами, собаками, птицами и т.д. Если убрать из дома животное, то моментального эффекта не будет, так как аллерген способен находиться в доме несколько лет. Также часто негативно влияют на детей грибки, которые могут заселять влажные помещения, например: кухня и ванна.

Если проанализировать количество заболевших детей в России, то из 40 миллионов деток 3,5 миллиона поражено данным недугом. Как правило, это малыши дошкольного возраста. Больных деток, согласно данным, которые находятся в возрасте до 4 лет, является 1 миллион. Это очень большой показатель. Также у мальчишек в 3 раза чаще диагностируют недуг, нежели у девочек.

Пугает и статистика смертности среди детей, которые страдают бронхиальной астмой. Примерно 7 тысяч малышей умирают во время приступов в медицинском заведении. Отчасти, виной такому показателю выступает врачебная ошибка. Многим детям не было поставлено адекватного диагноза.

ВАЖНО! Если у ребенка есть проявления бронхиальной астмы (хрипы, кашель, одышка), следует незамедлительно обращаться в поликлинику. Врач должен провести дифференциальную диагностику и поставить правильный диагноз.

Не стоит забывать и о факторе риска, который увеличивает возможность заболевания. В фактор риска попадают следующие дети:

 • рожденные раньше срока;
 • рожденные от матери, которая имела патологию во время беременности;
 • часто болеющие ОРВИ;
 • имеющим нерациональное питание;
 • попадающие под воздействие табачного дыма;
 • живущих в местности с сильным загрязнением воздуха.

Среди взрослого населения бронхиальная астма также очень часто встречается. Среди больных 77,6 % – это люди работоспособного возраста. Следует отметить, что женщин в данной статистике больше – 68%.

Из-за того, что взрослые люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью, данный недуг перерастает в тяжелую форму. Примерно 71% больных сложно борются с астмой из-за тяжести течения. Также процент высокий по причине развития интернета, ведь люди зачастую ищут методы лечения именно в этом источнике, который не всегда является достоверным.

Статистика также отмечает, что 2 % больных астмой заболели в результате профессиональной деятельности. Это, как правило, мужчины, ведь их работа чаще связанна с производством и иными пыльными делами. Также следует отметить следующие профессии, обладатели которых находятся в зоне риска:

 1. Ветеринары. Приблизительно 6 % астматиков работают с животными. Это не только доктора, но и продавцы зоологических препаратов, фермеры, работники зоопарков и тому подобное.
 2. Пекари. 20 % пациентов имеют постоянный контакт с мукой, которая является раздражителем слизистой оболочки дыхательных путей.
 3. Работники промышленности. Особенно большое количество людей, которые работают с химическими элементами.

Также можно в отдельную группу внести курильщиков. Постоянное раздражение слизистой табачным дымом может запросто спровоцировать болезнь. Статистика отмечает, что в нашей стране около 60% мужского населения и 25 % россиянок имеют эту пагубную привычку. Остальная часть населения против своей воли пассивно курят благодаря окружающим.

Несомненно, огромную роль в развитии болезни играет развитость страны, медицины, а также регион, в котором проживает человек. Статистика фиксирует большие цифры заболевания в регионах, где очень развита промышленность. Также в зону риска попадают жители мегаполисов и те, которые проживают рядом с магистралями.

Если смотреть ситуацию страны в общем, то на развитие болезни влияет:

 • низкий уровень жизни населения – не все могут позволить дорогостоящие обследования и лечение;
 • большие цены на медикаменты и их нехватка;
 • отсутствие должного информирования населения об указанном недуге;
 • неадекватная терапия, связанная с врачебной ошибкой.

ВАЖНО! Для того, чтобы немного обезопасить себя от бронхиальной астмы, следует укреплять иммунитет, питаться натуральной пищей и почаще бывать на природе (подальше от вредных выхлопов).

Данный вопрос рассматривают уже на протяжении многих лет. Статистика заболеваемости бронхиальной астмой в России по сравнению с другими болячками очень велика. Астма в 33 раза чаще встречается, нежели рак легких. В 300 раз чаще болеют люди данным заболеванием, нежели ишемической болезнью сердца. Рак молочной железы уступает недугу в 29 раз. ВИЧ-инфекция встречается в 5 раз реже, чем указанный недуг, а инсульт – в 15 раз. Однако данные цифры с каждым днем возрастают.

Если рассматривать эту болячку в России по отношению к мировой статистике, то на первом месте находится Китай, а затем Россия. Также пугают цифры смертности: на 100 тысяч россиян зафиксировано 20,6 летальных исходов.

Проанализировав вышеизложенную информацию можно сделать вывод о том, что каждый должен беспокоиться о своем здоровье. В случае наличия подозрительных симптомов следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не искать ответов в интернете. По возможности выбирать сравнительно чистые от выхлопов и пыли районы проживания и чаще отдыхать в чистых регионах у моря, в горах либо в лесах. Если вовремя лечить болезнь, то статистика будет уменьшаться. Будьте здоровы!

Читайте также:  При приступе бронхиальной астмы противопоказаны какие препараты

источник

*Импакт фактор за 2017 г. по данным РИНЦ

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

«Астма — это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли, работаешь в четверть возможности и только задыхаешься в полную мощь»
К. Г. Паустовский

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека. Так, среди взрослого населения европейских стран распространенность БА составляет 6–9%, в США — 11% [1–5]. Согласно официальной статистике, распространенность астмы в России составляет около 3%. В то же время результаты отдельных эпидемиологических исследований позволяют уточнить истинную распространенность БА в Москве — 6,4%, Екатеринбурге — 6,2%, Иркутске — 5,6%. Экспертами Российского респираторного общества признается, что распространенность БА среди детей составляет от 5,6 до 12,1%, а среди взрослых — 5,6–7,3%. В абсолютных цифрах можно предположить, что в России общее число больных БА составляет как минимум 7 млн человек [6, 7].

Проблема усугубляется тем, что больные БА нуждаются в продолжительной медицинской помощи, что требует больших экономических затрат. В развитых странах затраты на ведение пациентов с БА составляют 1–2% от бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Экономическое бремя БА связано не только с высокими расходами на лечение, но и с затратами, связанными с потерей работоспособности и снижением качества жизни больных [1]. Согласно российским данным, общие расходы на ведение больных БА в 2007 г. составили более 11 млрд руб. [8]. Из них порядка 6 млрд руб. составляют расходы на оказание неотложной помощи и стационарное лечение пациентов в связи с обострением заболевания или ухудшением состояния недостаточно эффективной терапии. Очевидный рост затрат вследствие неадекватной базисной терапии подтверждается целым рядом исследований [9–11]. Таким образом, рациональный выбор терапии для достижения и поддержания контроля над клиническими проявлениями БА является чрезвычайно важной задачей [12–14].

Типичные симптомы БА, отмечаемые большинством пациентов, включают: экспираторную одышку, свистящее дыхание, кашель и заложенность в груди [12]. Наиболее часто симптомы БА проявляются ночью или сразу после пробуждения, а также после физической нагрузки, что зачастую приводит к ограничению физической активности пациентов. Важным этапом клинической оценки БА является оценка внелегочных проявлений аллергии — прежде всего аллергического ринита, конъюнктивита, атопического дерматита. Диагноз БА устанавливается на основании жалоб и анамнестических данных пациента, обследования с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, специфического аллергологического обследования (кожные тесты с аллергенами и/или специфический иммуноглобулин класса Е (IgЕ) в сыворотке крови) и исключения других заболеваний. Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор анамнеза, который укажет на причины возникновения, продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных родственников, особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.

Начало заболевания БА в большинстве случаев приходится на детский и юношеский возраст. Однако дебют болезни может быть в любом возрасте, и начало болезни у взрослых и даже пожилых пациентов не является редкостью. Вместе с тем бронхообструктивный синдром, впервые развившийся в пожилом возрасте, требует проведения дифференциальной диагностики с целым рядом сходных по клиническому течению заболеваний (хроническая обструктивная болезнь, тромбоэмболия легочной артерии, острая левожелудочковая недостаточность, опухолевый процесс в легких и др.). Важно установить связь появления симптомов БА после контакта с аллергеном, сезонную вариабельность симптомов, сочетание с ринитом, наличие в семейном анамнезе атопии или БА. Иногда встречается кашлевой вариант БА, когда единственным проявлением заболевания является кашель, беспокоящий преимущественно в ночные часы.

Клинические признаки, повышающие вероятность наличия БА [12]:

 1. наличие более одного из следующих симптомов: хрипы, удушье, чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особенно в случаях ухудшения симптомов ночью и рано утром; возникновение симптомов при физической нагрузке, воздействии аллергенов и холодного воздуха; возникновение симптомов после приема ацетилсалициловой кислоты или β-блокаторов;
 2. наличие атопических заболеваний в анамнезе;
 3. наличие астмы и/или атопических заболеваний у родственников;
 4. распространенные сухие свистящие хрипы при аускультации;
 5. низкие показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) или объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) (ретроспективно или в серии исследований), необъяснимые другими причинами;
 6. эозинофилия периферической крови, необъяснимая другими причинами.

Специальные методы диагностики БА включают исследование вентиляционной функции легких с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, выявление бронхиальной гиперреактивности, проведение специфического аллергологического обследования. При проведении спирометрии важным параметром является ОФВ1, указывающий на степень бронхиальной обструкции. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора величина прироста ОФВ1 составляет ≥12% от должного или абсолютный прирост составляет 200 мл и более (для заключения о положительном тесте обязательно достижение обоих критериев). У пациентов с показателями спирометрии в пределах нормы следует провести дополнительное исследование для выявления бронхиальной гиперреактивности — ингаляционный тест с метахолином. Тест является высокочувствительным, поэтому положительный результат является подтверждением БА. Мониторирование ПСВ используется для выявления повышенной суточной вариабельности показателей, характерных именно для БА (вариабельность показателей ПСВ или >30% в течение 1 сут). Характерным признаком БА является эозинофилия периферической крови (более 0,4×109/л), в анализах мокроты обнаруживаются также эозинофилы, кристаллы Шарко — Лейдена, спирали Куршмана. Среди дополнительных тестов стоит упомянуть аллергологическое обследование, позволяющее выявить чувствительность к различным аллергенам, определение общего и специфических IgE. Проба с физической нагрузкой используется для подтверждения БА у детей и подростков. После упражнений более чем у 90% детей с БА наблюдается снижение ОФВ1.

В зависимости от факторов, провоцирующих обострение, выделяют различные клинические формы БА: аллергическая (атопическая), аспириновая, астма физического усилия и др. Аллергические механизмы имеют преобладающее значение (

80% случаев) в развитии детской астмы и обнаруживаются более чем в 50% случаев у взрослых. Такая астма нередко сочетается с аллергическим ринитом, конъюнктивитом и дерматитом. Отмечается гиперчувствительность к различным аллергенам. Для аспириновой астмы характерна триада симптомов: БА, полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов. Астма физического усилия характерна для молодого и детского возраста (приступ бронхоспазма провоцируется физической активностью — ходьбой, бегом , причем симптомы возникают не во время действия фактора, а через 5–30 мин после него. Нередко провоцирующим фактором обострения БА является вирусная инфекция, поэтому говорят об астме. В ряде случаев выделить механизм не представляется возможным, поэтому в клинических диагнозах встречается термин «смешанная форма БА».
По степени тяжести БА делится на интермиттирующую и персистирующую (легкой, средней и тяжелой степени тяжести) (табл. 1).
В руководстве GINA (The Global Initiative for Asthma) в настоящее время рекомендована классификация БА по уровню контроля клинических признаков и характеристике внешнего дыхания (контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая БА) (табл. 2). Такой подход лучше описывает состояние болезни на фоне проводимых лечебных мероприятий, отражает понимание того, что тяжесть БА зависит не только от выраженности симптомов заболевания, но и от ответа на терапию.

Целями фармакотерапии БА являются достижение и поддержание клинического контроля над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения [12, 14–15]. Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно ежедневное их использование, указывает на утрату контроля над БА и необходимость пересмотра терапии. Если текущая терапия не обеспечивает контроля над БА, необходимо увеличивать объем терапии до достижения контроля. В случае достижения частичного контроля над БА следует рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. При сохранении контроля над БА в течение 3 мес. и более возможно уменьшение объема поддерживающей терапии с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля.

Фармакотерапия БА включает в себя 2 вида препаратов: препараты неотложной помощи (купирование бронхоспазма) и препараты для базисной («поддерживающей») терапии. К первым относятся β короткого и длительного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол), ингаляционные антихолинергические препараты (ипратропия бромид, тиотропия бромид). Препараты базисной терапии: ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и системные кортикостероиды, комбинированные препараты (пролонгированные β + ИГКС), пролонгированные теофиллины, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и антитела к IgE.
ИГКС являются препаратами первой линии в терапии БА, они показаны для лечения персистирующей БА любой степени тяжести [12–14]. ИГКС, составляющие основу базисной противовоспалительной терапии БА, предотвращают развитие симптомов и обострений болезни, улучшают функциональные показатели легких. Раннее назначение ИГКС может улучшить контроль БА и нормализовать функцию легких, а также предотвратить развитие необратимого поражения дыхательных путей. В клинической практике применяются следующие ИГКС: беклометазона дипропионат (БДП), будесонид, флютиказона пропионат, мометазона фуроат и циклесонид.
Отдельной строкой необходимо выделить, что в лечении среднетяжелой и тяжелой БА наиболее эффективной и перспективной является комбинация ИГКС и длительно действующего β (ДДБА) [12–14]. В настоящее время в клинической практике применяются следующие фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА: салметерол+флутиказон, формотерол+будесонид, формотерол+беклометазон. По результатам ряда исследований показано, что комбинация ДДБА+ИГКС эффективнее увеличенных доз ИГКС, быстрее позволяет достигнуть контроля над симптомами БА, и при использовании комбинированного препарата отмечается снижение количества обострений. Так, исследование GOAL [16] продемонстрировало преимущества комбинированной терапии ИГКС+ДДБА в достижении контроля над симптомами заболевания при среднетяжелой и тяжелой БА по сравнению с монотерапией ИГКС. В авторитетном исследовании N. Barnes et al. было показано, что при персистирующей БА терапия с использованием комбинации флутиказон/салметерол оказалась более эффективной по сравнению с монотерапией флутиказоном [17]. В метаанализе, включившем более 20 тыс. пациентов с персистирующей БА, применение комбинированного препарата салметерол/флутиказон сопровождалось снижением риска обострений заболевания, риска госпитализаций по сравнению с монотерапией ИГКС [18].

Таким образом, в целом ряде клинических исследований было доказано, что добавление ДДБА к низким и средним дозам ИГКС обеспечивает лучший клинический эффект, чем увеличение дозы ИГКС, что в конечном итоге легло в основу современной стратегии ведения больных с БА [12–14].
Очевидно, что большим преимуществом фиксированных комбинаций является не только их высокая эффективность в достижении контроля над симптомами БА, но и хорошая комплаентность за счет соединения лекарственных средств в одном ингаляторе. Стоит отметить, что представленные на российском фармацевтическом рынке оригинальные комбинированные препараты обладают достаточно высокой стоимостью, но появление в настоящее время дженерических форм, безусловно, расширяет возможности их применения в реальной клинической практике.
Так, в начале 2015 г. в России зарегистрирован препарат Сальмекорт — фиксированная комбинация салметерол+флутиказон в форме дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) в дозировках 25/50, 25/125 и 25/250 мкг. Клиническая эффективность и безопасность Сальмекорта в сравнении с оригинальным препаратом в форме аэрозоля для ДАИ изучались в рамках клинического исследования, включившего 107 больных с персистирующей БА и нуждающихся в комбинированной терапии высокими дозами ИГКС+ДДБА [19, 20]. Препараты применялись в дозе 25/250 мкг по 2 ингаляции 2 р./сут, продолжительность наблюдения за больными составила 12 нед. В группу больных, получавших Сальмекорт, вошли 56 пациентов, группу сравнения (оригинальный препарат) составил 51 больной с БА. В ходе исследования Сальмекорт продемонстрировал сравнимые с оригинальным препаратом эффективность и безопасность. Так, количество пациентов с положительным ответом на лечение по данным спирометрии составило 35 (64,81%) в группе Сальмекорта и 25 (49,02%) — в группе больных, получавших оригинальный препарат (табл. 3).
При анализе контроля над симптомами БА с использованием опросника АСТ — теста по контролю над астмой (Asthma Control Test) в обеих группах был отмечен значимый прирост показателей на фоне лечения, при этом количество пациентов с приростом оценки как минимум на 1 балл составило 45 в группе Сальмекорта и 40 — в группе сравнения (табл. 4).
В ходе исследования пациенты указывали на уменьшение общего количества приступов БА. При сравнительном анализе оказалось, что статистически значимое уменьшение общего количества приступов астмы наблюдалось в группе больных, получавших Сальмекорт. Анализ частоты развития нежелательных явлений не выявил статистически значимой разницы между группами. Нежелательные явления были зарегистрированы у 9 (16,1%) пациентов, получавших Сальмекорт, и у 3 больных (5,88%) в группе сравнения.

Таким образом, практические врачи располагает теперь более широкими возможностями для базисной терапии БА.
Возвращаясь к принципам терапии, необходимо отметить, что системные глюкокортикостероиды не рекомендуются для поддерживающей терапии БА развития побочных эффектов. Эти препараты применяются для лечения тяжелых обострений БА. Теофиллины длительного действия могут быть использованы в качестве препаратов второй линии у пациентов с персистирующей БА. — новый класс лекарственных средств, используемых в настоящее время для улучшения контроля над тяжелой персистирующей атопической БА. В числе наиболее изученных препаратов стоит упомянуть омализумаб. Его применение наиболее оправданно у больных с высоким сывороточным уровнем IgE, нуждающихся в повторных госпитализациях, экстренной медицинской помощи, применяющих высокие дозы ингаляционных и/или системных глюкокортикостероидов.

Читайте также:  Можно заниматься спортом при астме у детей

Для достижения контроля над симптомами БА рекомендован принцип ступенчатой терапии [12]. Каждая ступень включает варианты лечения, которые могут служить альтернативой при выборе поддерживающей терапии БА. У большинства больных с симптомами персистирующей БА, не получавших терапии, следует начинать лечение со ступени 2. Если симптомы БА при первичном осмотре указывают на отсутствие контроля (табл. 5), то лечение необходимо начинать со ступени 3. Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен, проверьте технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните диагноз и оцените сопутствующие заболевания. При принятии решения, дозу какого препарата снижать первой и с какой скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть астмы, побочные эффекты лечения, продолжительность приема текущей дозы, достигнутый положительный эффект и предпочтения пациента. Снижение дозы ингаляционных стероидов должно быть медленным в связи с возможностью развития обострения. При достаточном контроле возможно снижение дозы каждые 3 мес., примерно от 25 до 50%.

источник

 • Признаки заболеваний (80)
 • ПРАВДА О ПРИВИВКАХ (50)
 • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (50)
 • ГМО польза или вред (49)
 • Лженаука в медицине (49)
 • Новости здравоохранения (49)
 • СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ (49)
 • МЕДИЦИНСКАЯ ПРАВДА (49)
 • ЗДОРОВЬЕ (49)
 • МЕДИЦИНА ЗА РУБЕЖОМ (49)
 • ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ (49)
 • МЕДИЦИНА (48)
 • Гомеопатия (47)
 • Непридуманные истории пациентов (47)
 • МИНЗДРАВ (45)
 • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ (45)
 • Фармацевтическая и продовольственная мафия Броуер (39)
 • КРИЗИС МЕДИЦИНЫ (39)
 • НАРОДНЫЙ ФРОНТ РОССИИ (38)
 • ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕКАРСТВ (38)
 • ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ (29)
 • Полезные советы (26)
 • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (26)
 • МЕДИЦИНСКИЙ ЮМОР (17)
 • МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ (10)
 • ЛЕЧЕНИЕ, ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ (9)

По статистике, астмой в России страдает около 10% взрослого населения и 15% детей, а в последние годы положение ещё более усугубилось, увеличилась частота заболеваний астмой и тяжесть её протекания. По некоторым данным, количество заболевших бронхиальной астмой, за последние 25 лет, увеличилось в 2 раза.

Здоровые родители практически ни чем не угрожают своим детям, риск заболеть астмой у ребёнка составляет всего 20% (в официальной медицине это считается нормальным риском). А вот если в семье болен хотя бы один родитель, то риск детского заболевания возрастает уже до 50%. Ну а когда больны и мать и отец, в 70 случаев из 100, ребёнок заболевает . Уже в самом начале 21 го века, уровень смертности в мире по сравнению с 90-ми годами вырос в 9 раз! И около 80% детских смертей при бронхиальной астме приходится на возраст от 11 до 16 лет! В отношении возраста, в котором начинают болеть: чаще начало заболевания приходится на детский возраст до 10 лет — 34%, от 10 — 20 лет — 14%, от 20 — 40 лет — 17%, от 40 — 50 лет — 10%, от 50 — 60 лет — 6%, старше — 2%. Часто первые приступы заболевания начинаются на первом году жизни. Бронхиальная астма у детей в раннем детствепротекает необычно, нередко принимается за коклюш, бронхопневмонию, бронхоаденит (первичный туберкулезный лимфаденит бронхов у детей).

Симптомы бронхиальной астмы.

Наиболее типичный симптом бронхиальной астмы — приступ удушья, который возникает как при воздействии на организм аллергена, так и при раздражении рецепторов трахеи и больших бронхов каким-нибудь неаллергическим фактором (холод, резкий запах и др.). Ведущее место в появлении приступа удушья принадлежит бронхоспазму, который начинается с чувства заложенности в носу, тяжести в груди и сопровождается сухим кашлем. При инфекционно-аллергической бронхиальной астме приступ удушья развивается постепенно, с ухудшением течения бронхита или пневмонии, на фоне которых возникает бронхиальная астма. У многих больных развитию приступа предшествуют продромальные явления — вазомоторные нарушения носового дыхания, сухой приступообразный кашель, чувство першения в горле и др.

Иногда приступ астмы начинается ночью, больной просыпается от чувства тяжести в груди, у него затрудняется дыхание, на расстоянии слышатся свистящие хрипы. Во время приступа больной принимает вынужденное сидячее положение, опирается на руки, при этом плечи немного подняты и сдвинуты вперед, голова втянута в плечи, грудная клетка расширена.

Вдох быстрый и порывистый, за которым наступает продолжительный, очень тяжелый активный выдох. В дыхании участвуют также мышцы верхнего плечевого пояса, брюшной стенки. Грудная клетка как бы застывает в состоянии вдоха. Наблюдаются признаки острого расширения легких с увеличением их воздушности, опущение нижних границ легких, ослабление дыхательных шумов. При аускультации в легких на фоне ослабленного везикулярного или жесткого дыхания прослушиваются сухие свистящие хрипы.

У большинства больных в момент приступа удушья мокрота отсутствует и только после его купирования начинает отходить в небольшом количестве в виде «слепков из бронхов», вязкой консистенции. В период обострения может наблюдаться тахикардия, повышение артериального давления, на ЭКГ определяются признаки, свидетельствующие об увеличении нагрузки на правые отделы сердца, а при рентгенологическом исследовании легких — признаки острого вздутия или эмфиземы. Тяжелые затяжные приступы могут перейти в астматическое состояние — один из наиболее грозных вариантов течения астмы.

Астматическое состояние подразделяют на 3 стадии, дифференцируя их по особенностям клинической картины.

Первая стадияхарактеризуется резистентностью к симпатомиметикам и другим бронхорасширяющим препаратам и выраженным нарушением бронхиальной проходимости. Количество сухих хрипов при аускультации невелико, а на расстоянии выслушиваются звучные дыхательные шумы. Наблюдаются бледный цианоз, устойчивая к сердечным гликозидам тахикардия, тенденция к повышению АД, изменения в психоэмоциональной сфере (в том числе истероформные проявления).

Вторая стадияхарактеризуется формированием синдрома тотальной легочной обструкции. Перестают выслушиваться дыхательные шумы; едва уловима экскурсия легких; тахипноэ; бледный цианоз; частый малый пульс; гипотония; нарастают психоэмоциональные расстройства.

Третья стадия — гипоксемическая кома, развивающаяся вследствие дыхательного ацидоза и выраженной гиперкапнии. Состояние крайне тяжелое. Сознание отсутствует. Могут возникать выраженные, психотические расстройства. Частое поверхностное дыхание, хрипы не прослушиваются. Нитевидный пульс. Коллапс.

Течение заболевания циклическое: фаза обострения с характерными симптомами и данными лабораторно-инструментального обследования сменяется обычно ремиссией. Осложнения бронхиальной астмы: эмфизема легких; нередкое присоединение инфекционного бронхита, при тяжелом течении болезни — легочного сердца. Для астмы характерно повышенное содержание эозинофилов в крови, благоприятное действие адреналина.

Климат, как фактор, влияющий на возникновение бронхиальной астмы.

Климат, почва, высота над уровнем моря обуславливают частоту возникновения бронхиальной астмы. Так, например, низкая облачность, циклоны, перемещение фронтов больших воздушных масс учащают бронхиальную астму более, чем в два раза по сравнению с тихой погодой. Говоря о почве, следует заметить, что глинистая почва способствует развитию астмы в 93,8% случаев. В долинах и на равнинах с высоким стоянием грунтовых вод бронхиальная астма встречается чаще. Таким образом, трудно предсказать больному, где у него не будет приступов астмы. Приходится говорить об индивидуальном климате каждого больного.

Сезонные колебания заболеваемости и рецидивов бронхиальной астмы.

Наиболее благоприятное состояние больных отмечается в период февраль — август. Начиная с сентября приступы учащаются и больше всего проявляются в январе.
Влияние сезонных колебаний температуры.Часть больных бронхиальной астмой страдает повышенной чувствительностью к холоду или теплу.

Влияние инфекционных болезней дыхательных путей. Значительное количество больных бронхиальной астмой имеет сопутствующие заболевания полостей носа, уха, горла: гайморит, аденоиды, полипы, тонзиллит, отиты, вазомоторный ринит, искривление носовой перегородки, что приводит к нарушению носового дыхания и перегрузке бронхов (вызывает хроническое воспаление бронхов). У 75% больных астмой констатированы симптомы туберкулеза. Многие же больные бронхиальной астмой обладают повышенной неспецифической чувствительностью к туберкулезу.

Роль нервной системыв течении бронхиальной астмы огромна, но не определяющая. Аллергическая теория бронхиальной астмы находит свое подтверждение и в клинике, и в исследованиях о роли наследственности в этиологии бронхиальной астмы.

Роль инфекцииимеет не только принципиальное, но и большое практическое значение. Хорошо известно, что первый приступ возникает на фоне или еще чаще после перенесенной пневмонии, гриппа, ангины или другой инфекции. Врачи подчеркивают необходимость поиска очагов инфекции в миндалинах, полостях носа, носоглотки, зубах, бронхах, кишечнике, желчном пузыре, предстательной железе, придатках матки и т.д. Инфекционно- аллергическая причина бронхиальной астмы связана с сенсибилизацией организма бактериями, поступающими из очага инфекции. Не всегда речь идет лишь о продуктах жизнедеятельности бактерий как об антигене, но и о пептидах как промежуточных продуктах распада белка макроорганизма человека в очаге и инфекции. Антиген возникает в процессе взаимодействия между макро- и микроорганизмом.

Также на бронхиальную астму оказывают влияние такие эндокринные гормональные факторы, как щитовидная железа, гипофизарно-надпочечниковая система, половая система женщин и мужчин.
Большинство учёных склоняются к мысли, что главной и основной причиной заболевания является нарушение баланса энергетики организма. Легкие — это «печка» организма. Жиры, поступающие через кишечник с пищей либо из жировой ткани, сгорают в легочной ткани (окисляются) от воздействия кислорода. Кровь согревается в легких. При нарушении поставок жиров (заболевание ЖКТ), при избыточной трате энергии (воспаление инфекционной природы), при нарушении транспортных систем (сосудов, лимфоузлов) нарушается энергетика организма. При этом развивается дефицит энергии в организме, происходит сбой в иммунитете. Вследствие возникновения аллергии и иммунодефицита развивается бронхиальная астма.

Главными задачами, по мнению врачей, при лечении бронхиальной астмой являются:

1. борьба с инфекцией (санация очагов ЛОР-органов, бронхов и т.д.);

2. нормализация работы желудочно-кишечного тракта, лимфатической и сосудистой систем;

3. усиление иммунных сил (иммуномодуляция);

4. повысить энергетику организма до нормы.

Лечение бронхиальной астмы — длительный процесс, требующий постоянного врачебного контроля и высокой ответственности больного. Действие препаратов для лечения астмы направлено не на устранение причины заболевания (которая, кстати, еще не известна), а на снятие приступов и их профилактику. Поэтому столько внимания уделяется врачами именно предотвращению приступов, и в первую очередь немедикаментозными средствами.

Профилактика включает в себя мероприятия, направленные на устранение причин, вызывающих ухудшение состояния больного. Это – здоровый образ жизни (исключение курения, содержание в чистоте рабочих и жилых помещений, регулярное пребывание на свежем воздухе). При кажущейся простоте этих мер, они реально (научно обоснованный факт!) способствуют значительному снижению частоты приступов.

Необходимо знание «своего» аллергена:

— Если известно, что аллергеном является шерсть домашних животных, то необходимо либо исключить контакт с ними, либо, если все-таки есть вероятность единичных контактов, использовать препараты для снятия приступов в качестве профилактики перед контактом с животным.

— Аллергеном может быть сухой корм для аквариумных рыбок — необходимо заменить его на другие виды корма.

— Часто причиной плохого самочувствия является перо, которым набивают подушки, и шерсть в матрасах. Поэтому астматику необходимо заменить эти постельные принадлежности на содержащие синтетический материал (лучше всего синтепон), которые сейчас можно найти в продаже без особых проблем.

— Необходимо пересмотреть весь арсенал косметики и парфюмерии, которым Вы (или те, кто живет вместе с Вами) пользуетесь — среди этих средств могут быть те, которые провоцируют аллергию.

— Аллергия на пыльцу растений — один из наиболее частых видов, поэтому если Вы отметили, что приступы чаще возникают в определенное время года (в момент цветения определенных видов трав или деревьев), Вам необходимо по возможности удалиться из этого региона, а при невозможности — принять меры медикаментозной профилактики.

— Приступ астмы и другие проявления аллергии могут вызываться также лекарствами, в частности ацетилсалициловой кислотой, парацетамолом и другими обезболивающими препаратами.

— Необходимо исключить из рациона те продукты, которые могут провоцировать приступы астмы (мед, цитрусовые фрукты, орехи, шоколад, продукты, содержащие красители и консерванты, и др.).

Необходимо понимать, что от неукоснительного следования этим принципам самочувствие улучшается и соответственно снижается потребность в лекарствах.

Однако во многих случаях избежать лекарственной терапии нельзя. Поэтому необходимо под контролем врача-аллерголога или пульмонолога подобрать тот режим и ту терапию, которая максимально полно обеспечит защиту от приступов.

Существует несколько критериев, на основании которых можно судить как о тяжести астмы, так и об эффективности контроля за ее течением:

— частота приступов в течение недели, месяца, года;

— тяжесть этих приступов (насколько тяжело они переносятся больным и насколько эффективно они снимаются лекарственными препаратами);

— какие препараты и как часто должен использовать больной;

наличие других проявлений аллергии (аллергический насморк, конъюнктивит, кожные проявления);

— показатели функции внешнего дыхания (параметры дыхания больного, регистрируемые или с помощью компьютера в медицинских учреждениях, или с помощью несложного прибора — пикфлуометра — самим больным).

На основании этих критериев врачи выделяют три степени тяжести астмы: легкую, среднюю и тяжелую. Каждая из них лечится по-своему и соответственно этому лечению выделяют три ступени терапии. Если лечение эффективное, то больной переходит с более высокой ступени на предыдущую, где применяют более «слабые» препараты, или те же, что он принимал, но реже или в меньших дозах.

Процитировано 25 раз
Понравилось: 18 пользователям

источник