Меню Рубрики

Астма касаллиги хакида маълумот

ДИҚҚИНАФАС (АСТМА) КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОСИ
Нафас йўли касалликлари ичида дунёда энг кўп тарқалгани диққинафас (астма) касаллиги ҳисобланади. Бу дардга ҳамма ёшдаги одамлар, ҳатго, чақалоқлар ҳам чалинуши мумкин. Бу касаллик инсон ҳаёти учун хавфли бўлиб, кўп йиллар мобайнида аста-секин шаклланиб боради. Инсоннинг асосий нафас йўли кекирдак бўлиб, у найга ўхшап узунлиги 9-12 см, доираси 2 см.га яқин бўлади. Кекирдак кўндаланг ярим халқа шаклдаги эгилувчан қақирмачокдардан ташкил топган бўлиб, у тоғай деб аталади. Кекирдакнинг пастки қисми иккига бўлиниб, шохчаланиб кетади. Бу шохчалар замонавий (табобатда) тиббиётда бронхит деб аталади.
Касалликка чалинган одам кекирдагининг ва бронхитларнинг ички деворларига балғамлар, шилликдар ёпишиб ялиғланади, ҳаво ўтишини қийинлаштиради. Бу ҳол ўз навбатида хуружли йўтални юзага олиб келади. Диққинафас — нафас олишнинг қийинлашуви, бўғилишдир. У оддий йўталишдан бошланиб бора-бора хуружли йўталишга айланади. Балғам чиқаради, томоқ орқали хириллаш, чийиллаш товушлари эшитилади. Беморга ҳаво етишмайди, айниқса, нафас чиқариш қийинлашади, кўкрак қафаси кенгаяди, бўйин, елка томирларига зўр келади. Оғиз, бурун‘қўлларда кўкаришлар пайдо бўлади, кўз катталашади.

Хуруж даврида беморнинг ички аъзолари ҳам қийин аҳволга тушади. Юрак тез уради, қорин шишади, буйрак фаолияти бузилади. Хуруж баъзан 50 дақиқагача давом этади.

Диққинафасга чалинган бсморлар ётиб ухлолмайди. Бу ҳолда унинг умуртқасига оғирлик тушади. Баъзан хуруждан сўнг ҳушдан кетади, томир уришининг бузилиши юзага келади. Хуруж тутганда оёқни ерга осилтириб ўтириш лозим. Уй ҳавоси тоза бўлиши шарт. Акс ҳолда бурунга зўр келиб кучли яллиғланиш юз беради. Томоқ қизариб, ангина катталашиб кегади.

Касаллик кўиинча йилнинг совуқ фаслларида кучаяди. Касалликнинг баъзи турлари наслий бўлиши мумкин. Қуруқ иссиқ мижозли одамлар дардга кам чалинади. Касални даволаш жараёни оғир кечади. Чунки, бу дард «ўжар», «инжиқ»лиги туфайли даволовчидан жиддийликни, матонатли-қаноатли бўлишликни ва фидойиликни талаб қилади.

Диққинафас билан оғриган одам доим ўзини хавф остида сезади, қўрқув босади, нажот истайди. Диққинафас касалининг келиб чиқиш сабабларига кўра бир неча тури бўлиб,бемор қуйидаги нарсалардан сақланади:
1. Уй чангидан (гилам, шолча, кигиз чангларидан) қочиш.
2. Ўсимлик гулининг чанги, ҳидидан қочиш.
3. Полиз маҳсулотларидан, мева-сабзавотлардан ейди.
4. Ҳайвонлардан, қушлардан, овқатдан, сутдан, кана, су- варак ва қалампирдан эҳгиёт бўлади.
5. Дорилардан тийилади.
6. Ишлаб чиқариш ашёлардан, тўқимачилик матолардан қочиш керак.

Ҳатто ғам ташвишларининг кўпайиши ҳам инсои диққинафас қилади.
Шунинг учун уй жиҳозларини тез-тез тозалаб туриш, ҳўл латта билан аргиш лозим. Ёстиқлар, парлардан эмас, пахтадан бўлгани яхши. Уйнинг ҳавосини тез-тез алмаштириб туриш лозим. Китобларни ойна жавонларда сақлаш, спиртли ичимликлар ичиш, чекиш шахсий гигиенага эътибор бермаслик, яқин қариндошларнинг бир-бирига қиз олиб; қиз беришлари диққинафас пайдо бўлишига шароит туғдиради.

Диққинафас касаллиги иккига бўлинади: юқумли ва юқмайдиган. Доимийликка ўтган диққинафас касали ҳам бўлади. Унда йўтал ва хуруж бўлмайди. Диққинафас билан касалланиш, шунингдек, шамоллаш билан ҳам кўпинча балғамли бўлади. Биз айни шамоллаш турига тўхтаймиз.

Халқ табобати бу касалликни даволашда кўп асрлик таж- рибага эга ва ҳар қандай кўринишини ҳам даволай олади. Даволаш усуллари хилма-хил ва дори-дармонлари ҳам кўп. Табиб муайян касални ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, даволаш усулларидан бирини танлайди ва бу усул мос келадиган дори- дармонлар рўйхатига тушади. Даволаниш жараёнида табиб усулни ҳам, дори-дармонларни ҳам ўзгартириш мумкин.
Даволаниш усули:

1. Йил фаслининг қандай бўлишидан қатъий назар, бемор эрталаб суви қочган ноннинг ҳар бир тишламига асал суртиб истеъмол қилиш, жийда пўстлоғидан ёки наъматакдан 3 маҳал чой қилиб ичиши лозим. Эрталаб иссиқ овқат истеъмол қилиш мумкин эмас.

2. Тушлик овқат шолғом кўп суюқ овқат бўлгани яхши. Суви
қочган нон, ҳамма мевалар ва сабзавотларни истеъмол қилиш мумкин. ,

3. Хамирли суюқ овқатлар, қовурма овқатлар, қази, сут, кабоб, шўр ва аччиқ нарсалар мумкин эмас.

4. Ширинликлар, қандолатчилик маҳсулотлари, музқаймоқ ва совуқ нарсалар ейилмайди.

5. Кечки овқат қандай бўлишидан қатъий назар бемор овқат билан бирга бир боғ кўк пиёз ёки саримсоқ пиёз истеъмол қилиши шарт.

6. Овқатлар, асосан, сувда, буғда пишган ва димламалар бўлсин.

7. Қатиқ, қаймоқ, сариёғ, творог мумкин.

8. Касал ичадиган чойлардан бири қайнатилган ўрик суви бўлмоғи керак. Кўк чой, ҳамда чалоп ичиш мумкин.

9. Совуқ овқатлар, совуқ сувда ювиниш, бош кийимсиз юриш, кўп ухлаш мумкин эмас. Диққинафас касали билан бетобланган одам кунига 4-5 марта енгил овқатлар билан овқатланиши керак. Шунга кўра эрталабки иккинчи чой ичишда сариёғдан ширчой ичиши лозим. Овқат билан ҳар куни, албатта, бир боғ кашнич истеъмол қилиш керак. Суюқ, қуюқ овқатларга нўхат солинган бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади. Қуруқ мевалар қаторида ҳар куни 4-5 ёнғоқ истеъмол қилиш шарт.
Даволаниш:

1. Оёқни ҳар куни иссиқ сувда буғлаб, сўнг оёқ тагига кечаси асал суртиб, боғлаб ётиш. Эрталаб оёқ тагини иссиқ ҳўл латта билан артилади.

2. Ҳар куни иккала кўкракларга, кўкрак ва тиззаларга эри- тилган қора қўчқор думба ёгидан суркаб, ишқалаб едирти- риб, ўралиб ёгилади.

3. Куз, қиш ва эрта баҳор фасли бўлса, кечаси сандал ичида ётиш керак.

4. Ёз фасли бўлса, кундузи баданни яланғочлаб, навбат билан олди-орқани қуёшда тоблаб, қорайтириш керак. Ёки офтобда бирон иш қилиш керак. Офтобга чиққанда қагиқ ичиб олиш ва яланғоч баданга доғ қилинган пахта ёғи суртиб олиш лозим.

5. Қиш фаслида бўлса ҳафтада 2-3 марта исириқ қайнатмасида 40 дақиқа ванна қилйш лозим. Бунинг учун бир боғ исириқни 10 литр сувда 20 дақиқа қайнатиб, суви тугагунча қайга-қайга иситиб ванна қилиш шарт. Куз ва қиш фаслида кечаси ванна қилиш керак.
Шу юқорида айтилганлар тўла бажарилса, бемор бу дарддан бутунлай тузалиб кетади.

источник

9-масалага жавоб. 1. Беморда ноиммунологик бронхиал астма касаллиги бўлиб, аспиринли астма дейилади. Бу ўзининг уч вариантли кўринишига эга бўлиб, улар бронхиал астма, салицилатлар ёқмаслиги ва бур­лила қайталаниб турувчи полип борлигидир. Аспиринли астма касаллигининг асосида простагландин системанинг бузилиши ётади. Бунда уларни синтез қилиниши издан чиқиб, бронхларни торайтириш хусусщяти кучайиб кетади.

2. Аспиринли бронхиал астмани даволаш учун таркибида салицилатлар бор овкат маҳсулотлари (цитрус мевалар, олхўри, бодринг, томат ва бошқалар) ва ностериод яллигланишга қарши дори моддаларни бериш мумкин эмас.

10-масалага жавоб. 1. Беморда I даражали астма­тик ҳолат бўлиб, бу пайтда симпатомиметикларга талаб ошганлиги учун нафас кисиш хуружи тўхтамайди, балғам кўчиши кийинлашади, юрак уриши тезлашади ва артериал қон босими ортади. Нафас қисиш хуружининг бўлиши брохиал астма касаллигининг оғир асоратларидан бири ҳисобланади. Бундай ҳолат 5% дай 23% гача беморда учраши мумкин. Астматик холат асосида бронхлардаги β- адренергик рецепторларнинг тўлиқ блокадаси ётади.

2. Астматик ҳолатни даволашда глюкокортикоид гормонларни қўллаш энг керакли ва зарур усул ҳисобланади. Уларнинг миқдори астматик ҳолатнинг оғирлигига, беморнинг тана вазнига, дорининг хилига қараб аниқланади. Астматик ҳолатдан чиққандан кейин ҳам 48 соатгача гормон миқдори камайтирилмайди. Икки кундан сўнг бир маромда ушлаб турадиган миқдорга камайтирилади. Симпатомиметиклар ва кучли сенсибилизацияловчи дориларни (антибиотиклар, ацетилцистеин, витаминлар ва бошқалар) қўллаш мумкин эмас.

11-масалага жавоб. 1. Жисмоний зўриқишдан кейин бўладиган бронхларнинг торайиши ноиммунологик жисмоний зўриқишдаги астма дейилади. Нафас қисиши жисмоний зўриқишдан бир қанча вақт ўтгандан кейин бошланади. Кўпинча нафас қисиши югургандан кейин бошланади. Бу астма бўлган беморларда метеорологик ўзгаришларга, совуқ ва нам ҳавога камдан-кам аллер­гик реакция бўлади. Жисмоний зўриқишдаги астма ху­ружи уни келтириб чиқарувчи медиаторларнинг ажралишига боғлиқ.

2. Жисмоний зўриқишдаги астмани аниқлаш учун ташқи нафас функциясини текшириш керак. Яна бронх­лар ўтказувчанлигини жисмоний ҳаракат қилдириб туриб текшириш зарур.

12-масалага жавоб. 1. Бемор Г. нинг бўғимларидаги турли хилдаги белгилар (бўғимларнинг шишиши ва огриши) плеврит, теридаги ўзгаришлар, гемолитик камқонлик (ретикулоцитларнинг кўпайиши,) иситма кўтарилиши ва лейкоцитларнинг кам бўлиши биринчи Ўринда «системали қизил волчанка» касаллиги тўғрисида ўйлашга мажбур этади. Касалликнинг аста-секин ривожланиши, майда бўғимлардаги ва теридаги ўзгаришлар, лейкоцитларнинг камайиши, гемолитик камқонлик ревматизмдаги тери ўзгаришларига (тугунли эритемалар бошкачароқ бўлади) ўхшамайди. Сульфациламидларни қабул қилганда эритроцитларда глюко­за — фосфат дегидрогеназа ферментлари етишмаслигидан гемолитик камқонлик келиб чиқади. Бу беморда сийдик қора рангда бўлиб (сийдик билан бирга гемоглобиннинг чикиши ўткир қон томир гемолизида учрайди), ўткир буйрак етишмовчилиги бўлиши мумкин эмас, лейкопения эса бўғимлар ва плевра варақалари «асаллигига хос эмас. Клиникаси ва рентгендаги кўриниши ўпка пастки бўлагининг ўткир яллигланишига ухшамайди.

2. Ташхисни тасдиқлаш учун қонни текшириш (иложи бўлса плевра суюқлигини текшириш керак) ва қонда ЛЕ- хужайралари борлигини ва ОНҚ га қарши ан­тителами аниклаш керак.

13-масалага жавоб. 1. Бемор Д. да кўпроқ ўпка раки билан плевра карциноматози ёки мезателиомаси (экссудат кўплиги учун) борга ўхшайди. Бу ташхисни плевра бўшлиғига тез суюқлик йиғилиши ҳам тасдиқлайди. Яна юрак етишмовчилиги (ЭКГ ритми тўғри, бошқа юрак етишмовчилиги белгилари йўқ) ва жигар циррози белгиларининг (кичик жигар белгилари, пор­тал гипертензия, талоқнинг катталашиши) бўлмаслиги ташхиснинг тўғрилигини тасдиқлайди. Касалликнинг секин бошланиши, иситма ва заҳарланиш белгиларининг йўқлиги ўпка пастки бўлаги пневмонняси йўқлигини кўрсатади.

2. Ҳансираш ва ҳаво етишмовчилигининг кучайиши плевра пункциясига ҳаётий кўрсатма ҳисобланиб, плев­ра бўшлиғидаги суюқликни тезлик билан чиқариб ташлаш ва суюқликни атипик ҳужайраларга текширишни такозо этади.

14-масалага жавоб. 1. Беморда касалликнинг иккинчи ҳафтасида плевра ва перикард бўшлиғида суюқлик йиғилиши, бўғимларида оғриқ бўлиши, қонда эозиофилларнинг кўпайиши «инфарктдан кейинги синдром» (Дресслер синдроми)га хосдир. Бу синдром миокард инфарктининг ўткир босқичи ўтгандан кейин бошланиб, бунда плеврит, перикардит ва пневмония кузатилади. Яна беморда қон туфлаш ва ЭЧТ нинг ортиши кузатилиши мумкин. Бу синдром асосида организмда носпецифик иммунли жараёнлар (организм реакцияси натижасида сероз тўқималарда) ётади. Касалланган юрак тўқималарига сенсибилизациялашган реакция бўлади.

Дресслер синдромини қайталанган миокард инфарктидан, ўткир пневмония, бактериал эндокардит, Ўпка артерияси тромбоэмболиясидан ажрата билиш керак. Агар ЭКГ да силжиш бўлмаса, рентген кўрсаткичлари, аускультация белгилари, антибиотиклар билан даволанганда фойда бўлмаслиги ва глюкокортикоидлар берганда аҳволнинг яхшиланиши ташхисни тўғри эканлигини тасдиқлайди.

2. Дресслер синдромида глюкокортикоидлар яхши таъсир қилиб, яллиғланиш жараёнлари тезлик билан йўқола бошлайди. Кўпинча глюкокортикоидлар оз миқдорда (15—20 мг дан) ностероид дорилар билан бирга ёки алоҳида берилади.

ЎПКА ИНФИЛЬТРАТЛАРИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ҚИЛИШ

15-масалага жавоб. 1. Илгари касал бўлмаган бе­морда касалликнинг тез бошланганлиги, ўзига хос белгилар борлиги, рентген текширувида ва конда ўзгариш йўқлиги ўнг ва чап ўпканинг юқори бўлагида ўчоқли ўпка яллиғланиши борлигини кўрсатади. Аммо инфильтратли ўпка сили, эозинофилли инфильтрат, периферик ўпка ракини ўпканинг инфильтратли касалликларида дифференциация қилиш керак. Касалликнинг тез бош­ланиши инфильтратли ўпка силига хос эмас. Эозино­филли инфильтрат асосан гижжа касаллигида, дорилар ва аллергенлар таъсирида ва бронхиал астма касал­лигида, аллергик реакция натижасида бўлади, кўпинча қонда эозинофилия кузатилади. Инфильтратлар доимий булмай, силжиб юрувчан булади. Ўпканинг периферик раки ўпкадаги яллиғланиш жараёни даволангандан ке­йин аниқланади. Клиник кўриниши ўпка инфильтратига ўхшамайди.

2. Ўпкада ўчоцли яллиғланиш борлиги учун пени­циллин билан даволаш керак. Балғам сил таёкчалари борлигига, ўпка томограмма қилиб текширилса яхши бўлади.

16-масалага жавоб. Талаба Д. нинг ўпкасида аниқ контурли, ўпка илдизи билан туташмаган, юмалоқ коронғилашган жой бўлиши ва клиник белгиларнинг йўқлиги биринчи ўринда ўпка кистаси бор деб уйлашга асос бўлади. Ўпка кистаси бронхларда эмбрионал ривожланиш даврида келиб чиқиб, ўпкада бўшлиқ хосил қилади. Бу бўшлик деворини эпителиал ҳужайралар қоплаб, улар суюклик ишлаб чиқаради. Ўпка кистаси йиринглаши натижасида иситма кўтарилади, бемор титраб-қақшайди, қонда ўзгариш бўлади. Киста бронхга очилиб, йиринг чиқиши мумкин. Рентгенологик текширишда ўпкада овал шаклли, горизонталь чизиқ билан ажралиб турувчи, юқори томонида ҳаво ва паст томонида суюқлик бўлган бўшлиқ кўринади.

Ўпка кистаси жарроҳлик йўли билан (ўпканинг бир бўлагини ёки бутун бир бўлагини олиб ташлаш) даволанади. Агар киста белгисиз кечса ёки катталашмаса, операция килинмайди ва вакти-вақти билан рентген қилиб кузатиб турилади.

17-масалага жавоб. 1. Бемор ўпкасининг ўрта бўлагида коронғилашган жой борлиги, ўпканинг .ҳажми кичрайганлиги ҳамда аускультациядаги ўзгаришлар ўпкада ателектаз борлигини кўрсатади. Ўпканинг ўртасида жойлашган ателектаз анатомик жиҳатдан кичик бўлган бронхларни кисади. Ўпкадаги специфик ва носпецифик яллиғланиш хамда ўсма касаллигида лим­фа тугунлари катталашади. Шундай қилиб, доимий ёки қайталаниб турувчи ўпканинг ўрта бўлак ателектази «ўрта бўлак синдроми» деб аталади. Бу касалликни сурункали ўпка яллиғланиши, лимфа безлари сили, бронхлар раки ва лимфа безларига таркалган рак касаллигидан фарқлай олиш керак.

2. Беморнинг анамнезида сурункали бронхит, сил касаллиги бўлмаганлиги, у илгари соғлом бўлганлиги ва унда ўрта бўлак синдроми борлиги биринчи навбатда ўпканинг ўрта бўлагида рак касаллиги борлигини кўрсатади. Бу аниқ ташхис қўйиш учун бронхоскопия ва биопсия қилиш кераклигини тақозо этади.

18-масалага жавоб. 1. Бемор Г. нинг ўпка юқори бўлагида қоронғилашган жойнинг бўлиши, клиник белгиларнинг йўқлиги ва қондаги ўзгаришларга асосланиб биринчи ўринда ўпканинг инфильтратли сили бор дейиш мумкин.

2. Рентген маълумотларига асосан, ўзгариш бўлган жойнинг ўпка илдизи билан туташиши сил касаллиги борлигини кўрсатади.

19- масалага жавоб. Ўпкада юмалоқ қоронғилашган жой борлиги эхинококк касаллигига ўхшайди. Қоронғилашган жойда оҳак ўрнашиб қолиши шу касаллик борлигини тасдиклайди. Агарда ўпкадаги эхинококк ўлган бўлса касаллик белгилари (иситма, эозинофилия) бўлмайди. Ўпка туберкуломасида оҳаклар ўрнашиши мумкин, паразитсиз (текинхўрларсиз) кисталар бўлганда эса, оҳак ўрнашмайди.

БPOHXЛAP ОБСТРУКЦИЯСИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ҚИЛИШ

20-масалага жавоб. 1. Бемор Г. да кучли йўталдан кейин нафас қисиш хуружи бошланиши, спирограммада жадаллашган нафас чиқариш ҳаётий сиғимида «хаво тутқичи» борлиги трахеяда экспиратор стеноз бор дейишга асос бўлади. Анамнезида аллергия белгилари, йўтал, инфекция йўқлиги, бронхиал астма ва астматоидли бронхит касалликлари йўқлигини тасдиқлайди. Ўпкадаги колдиқ хаво ҳажмининг нормада бўлиши ва ҳаво етишмаслиги белгилари йўқлиги бирламчи ўпка эмфиземаси йўклигини билдиради. Рентген текшириш маълумотлари ўпка ракини истисно қилади. Трахеяда экспиратор стенознинг бўлиши трахеянинг мембраноз қисми бўшашганлигидан ва унинг торайиши ёки нафас чиқарганда ёпишиб қолиши туфайлидир. Бундай касаллик асосан тугма ва бир хил касбдаги (мусиқачилар, шиша пуфловчилар) кишиларда бўлади. Яна трахея шиллиқ қаватининг қайталанувчи яллиғланишида ва бронхиал астма касаллигида кўкрак ичидаги босимнинг ортиши натижасида ўпка эмфиземаси келиб чикишк мумкин.

2. Ўпкани чуқур нафас олдириб туриб ва ҳавонинг ҳаммасини чиқариб, ўнг томонга қийшайтирган ҳолда рентгенда текшириш керак. Трахея мембраноз қисмининг бўшашиши нафас чиқараётганда йўқолиб кетади. Рентгенологик текширишга қўшимча қилиб трахеоскош (эндоскоп) билан текширилса, трахеянинг орқа деворига жойлашган ва нафас чиқараётганда катталашадиган полипни кўриш мумкин.

21-саволга жавоб. Анамнезида аллергиянинг бўлиши, тетрациклин ичгандан сўнг бронхлар ўтказувчанлигининг қийинлашиши, терига тошма тошиши, қонда эозинофилия бўлиши шиллиқ қаватларда аллергик обструктив яллиғланиш белгиларини ҳосил килади. Инфекциянинг йўқлиги (иситма йўқлиги), балғам чиқиши, қонда ўзгаришлар бўлмаслиги бронхлар инфекцияли яллиғланмаганлигини ҳамда қуюқ балғам би­лан тўсилмаганлигини тасдиқлайди. Бронхолитиклар билан ингаляция қилинганда унинг кенгаймаслиги бронхоспазм (Тифно кўрсаткичи) йўқлигини билдиради.

22-саволга жавоб. 1. Бромгексин (бисольван) балғам кўчирувчи дори ҳисобланиб, шиллиқ ажратишдан ташқари бронхлар эпителийсида гликопротеидларни; синтез қилади. Яна у ҳилпилловчи эпителийларда киприкли ҳужайраларни пайдо килади, бронхларнинг реологик хусусиятини оширувчи сурфактант ишлаб чиқаради, бронх безларидан лизоцин чикишини тезлаштиради. Бромгексин ичган маъхул, чунки ингаляциялар қитиқловчи таъсир қилади. Холинолитиклар бронхлардаги суюқликни камайтириб, унинг ёпишқоқлигини оширади ва ажратиш функцияси ёмонлашади, натижада бронх йўлларини тўсиб кўяди. Трипсин ва ацетилцистеин ингаляция килинганда беморда аллергия чақириши ва бронхлар торайиши мумкин. Кодеин эса йўтал рефлексией тўхтатиб, бронхларни балғамдан тозаланишини кийинлаштиради. Шунинг учун йўталга карши .дорилар катъий кўрсатмага асосан (трахеитда, ўткир бронхитда кучли йўтал бўлганда) берилади.

Читайте также:  Ингалятор при астме вентолин

ЎТКИР ВА СУРУНКАЛИ НАФАС ЕТИШМОВЧИЛИГИ

23-саволга жавоб. 1. Бирданига ҳаво етишмаслик белгиси доимо «ўткир ҳолат» ҳисобланади, бунда биринчи ўринда астматик холатни (бронхиал ва юрак астмалари), ўпка артерияси тромбоэмболиясини ва спонтан пневмотораксни бир-биридан ажратиш керак. Ўткир бронхит ёки пневмонияда хаво етишмаслиги бирданига кучаймайди. Қўшимча белгиларнинг борлиги: кўкрак кафаси бир томонининг нафасдан орқада қолиши, қутича товуши эшитилиши, нафаснинг секинлашиши (сусайиши) ва рентгенологик текшириш спонтан пневмоторакс борлигини тасдиқлайди. Бундай асоратлар альвеолаларда босим ортиб кетиши натижасида, буллёз эмфиземада плевранинг ёрилиб, унинг бўшлиғига ҳаво киришидан пайдо бўлади (масалан, йўталганда).

2. Агар беморда ҳансираш кучаядиган бўлса, плевра бўшлиғидан ҳаво сўриб ташланади. Иложи бўлса бу ишни шароити яхши бўлган бўлимда ёки жадал ёрдам курсатиладиган хонада бажариш керак.

24-саволга жавоб. 1. Ҳаво етишмаслик белгилари (ҳансираш, кўкариш, гиперкапния) кучли гиперкапния (қонда СС>2 миқдорининг ортиб кетиши) ҳисобланади. Қонда СС>2 миқдорининг кўпайиб кетиши тери ва кўз шиллиқ қаватидаги қон томирларнинг кенгайиб кетишига сабабчи бўлиб, марказий нерв системаси томонидан эйфория бўлишига, қўзғолишга ва вактни аниқлаш қийинлашишига сабабчи бўлади. Кўпинча делерия, галлюцинация бўлади. Шунинг учун психиатр маслахатини олишга тўғри келади. Гипертония натижасида юракнинг ўнг коринчаси етишмовчилиги бўлмаса ҳам шишлар бўлиши ва меъдада пептик яра хосил бўлишн мумкнн. Гиперкапниянинг кучайнши натижасида, нафас маркази ишинннг сусайишида тери кўкарган бўлишига карамасдан хансираш йўқолади. Бемор томонидан шикоятнинг бўлмаслиги ва ҳансираш йўқлиги туфайли, бемор ахволини яхши деб ўйлаш мумкин.

2. Тинчлантирувчи ва наркотик дорнлар гиперкапниянн кучайтириб, нафас маркази ишини сусайтиради. Шунинг учун бу дорилар берилмайди. Кислородни рационал равишда бермасликдан ҳам қонда СО2 гази кўпайиши мумкин, бу ҳолатни 5—10 дақиқа нчида бартараф этиш мумкин. СО2 гази нафас марказпни кўзғатувчи бўлишига қарамасдан, бундай холатда нафас марказита сира ҳам таъсир қялмайди, алвеолаларда ҳаво алмашинишини сусайтириб, СО2 газяни кўпайтириб юборади.

25-саволга жавоб. 1. Газнинг нормал диффузияси бўлаётганда рестриктив нафас етишмовчилигининг кучайиши (ўпка эластиклигининг камайиши) ва перфузиялаш қобилиятининг бузилмаганлиги бирламчи ўпка эмфиземаси деб ўйлашга имкон беради. Кўпинча бир­ламчи ўпка эмфиземаси наел орқали альфа- 1-анти­трипсин (AT) етишмовчилигидан келиб чиқади. Ўпка тўқимасидаги протеаза билан антипротеаза орасидаги мувозанат бузилиб, протеаза купайиб кетади. Протеаза (эластаза)нинг фаоллиги ошиб, альвеолалараро тўсиқнинг емирилиб йўк бўлиб кетишига сабаб бўлади. Бунинг асосий клиник белгиларидан бири шуки, «йўтал» бўлмаслигига қарамасдан ҳансираш кучаяди. Кўпинча бу оилавий касаллик бўлиши мумкин. Бир қанча беморларда артериал кон босими (Ўпка гипертонияси) ортиб кетади. Ҳаво алмашинувининг кучли бўлиши узоқ вақт қондаги газ таркибини ўзгартирмайди. Шунинг учун беморнинг юзида кўкариш бўлмай кучангандаги каби қизиллик пайдо бўлади. Ўпканинг заҳира кучи камайганда ва нафас маркази шли сусайганда гипоксемия ва гиперкапния бўлади.

2. Бирламчи ўпка эмфиземаси борлигини тасдиқлаш учун қон зардобидаги AT фаоллигини даволаш давомида текшириш керак. Агарда яллиғланиш кучли бўлса, AT миқдори кўпаядн.

источник

Bronxial astma nafas yo‘llarining surunkali kasalligi bo‘lib, uning asosida doimiy yallig‘lanish belgilari yotadi. Yallig‘lanish jarayonida bronxlar sezuvchanligi ortib, natijada bronx-o‘pka tizimida o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu o‘zgarishlar bemorlarda takror-takror nafas qisishi, hansirab qolish, ko‘krak qafasida xirillash va og‘irlik paydo bo‘lishiga hamda kechalari yo‘tal xuruji tutishiga olib keladi. Astma so‘zi “bo‘g‘ilish”, “hansirash” ma’nolarini bildirishi bejizga emas. Chunki bronxial astmaga duchor bo‘lganlar bronxlar shilliq qavatining shishishi, shilliq ishlab chiqarishning kuchayishi va bronxspazm tufayli tez-tez nafas qisishidan shikoyat qiladilar.

Xastalikning ilk xurujlari bolalikda yoki balog‘atga yetish davrida boshlanishi mumkin. Ayrim odamlarda esa bu kasallik keksalik yoshida ham rivojlanadi. Bronxial astma ko‘pincha biror kasallik (nafas yo‘llarining jiddiy yallig‘lanishi, zotiljam, qizamiq, ayollarda jinsiy a’zolar yallig‘lanishi) yoki qattiq asabiylashish va ruhiy zo‘riqishdan keyin paydo bo‘ladi. Yozning o‘zgaruvchan kunlarida, ayniqsa ob-havo sovuq va nam bo‘ladigan ko‘klam hamda kuz fasllarida bronxial astma xurujlari kuchayadi.

Gippokrat zamonida (miloddan avval) ham ayni bahor kezlarida o‘simliklar changining atrofga tarqalib kishilarda allergiya qo‘zg‘ashi ma’lum bo‘lgan. Lekin u vaqtlarda allergiya holatidan hech kimning xabari yo‘q edi. Gippokrat nafasi qisib qolgan bemorlarga efedra giyohini yoqib tutunidan hidlash zarurligini tavsiya etgan.

Abu Bakr ar-Roziy “Tibbiyotga doir mukammal kitob” asarida bironxial astma alomatlarini batafsil bayon etib ba’zi gullarning va ayrim ovqat mahsulotlarining bu kasallikka sabab bo‘lishini ko‘rsatib o‘tadi. Keyinchalik esa Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” ning uchinchi kitobida astma to‘g‘risida so‘z yuritib, bu kasallik xurujlari boshlanishida tabiiy va iqlimiy omillarning ahamiyati katta ekanini qayd etadi. Nafas qisishi xurujlarining badan terisiga toshma toshishi bilan birga davom etishini ham ibn Sino birinchi bo‘lib kuzatgan.

O‘n sakkizinchi asrda bir qancha olimlar astmani “asabiy holatlar natijasida o‘pkaning tirishib qisilishidan” boshlanadigan alohida bir turdagi hansirash deya fikr bildirishgan. Rus terapevti Sokolskiy fikriga ko‘ra xurujlar asosan kechalari, ya’ni odamning his-tuyg‘ulari junbushga kelganda vegetativ asab tizimi qo‘zg‘alishi natijasida tutib qoladi, bu ko‘pincha bronxial astmaning psixonevroz holati sifatida talqin etiladi.

O‘n to‘qqizinchi asr boshlariga kelib avstriyalik pediatr shifokor Pirke “allergiya” atamasini klinik amaliyotga birinchi marta joriy etdi. Pirke ko‘pgina kishilarning organizmi befarq bo‘ladigan moddalarga nisbatan ayrim odamlarning organizmi o‘ta sezgir bo‘lishini payqadi. Uning ta’kidlashicha astma allergik kasallik hisoblanib, bu – organizmning ayrim ta’sirlarga javoban odatdan tashqari, ya’ni boshqacha tarzda javob berishidir.

Bronxial astma juda ko‘p sabablarga ko‘ra kelib chiqadi. Barcha allergik kasalliklardagi kabi bronxial astma ham “allergen” deb ataladigan ba’zi moddalarga organizm sezgirligining oshishi tufayli paydo bo‘ladi. Allergenlar organizmga nafas, ovqat hazm qilish yo‘llari, teri va shilliq pardalar orqali kirishi mumkin. Unutmaslik kerakki, allergenlar bronxial astmadan tashqari eshakem, kon’yunktivit, rinit, migren singari kasalliklarni ham keltirib chiqaradi.

Olimlarning kuzatish natijalariga ko‘ra, quyidagilar bronxial astma xurujlarini qo‘zg‘atadi:

  • mushuk, it junlari, uyda boqiladigan qush va parrandalarning patlari;
  • akvariumdagi baliqlar tangachalari, shuningdek ularga oziqa sifatida beriladigan dafniya tolqonlari;
  • tuxum, shokolad, asal, qulupnay, apelsin, yong‘oq singari iste’mol mahsulotlari;
  • kundalik turmushda ishlatiladigan kimyoviy moddalar (masalan kir yuvish vositalari, hasharotlarga qarshi zaharli sepmalar, ho‘l va quruq mevalarni uzoq saqlash uchun qo‘llaniladigan dorilar);
  • kutubxonalarda saqlanayotgan eski kitoblarning gardlari, devorga osilgan yoki polga to‘shalgan gilamlarning changlari.

Bulardan tashqari, xonadonlardagi uy kanalari (eskirgan jun adyol va paryostiqlarda ko‘p uchraydi), xovlilarda o‘sadigan ba’zi daraxtlar (chinor, terak), hayvonlar (xonaki issiqqonli jonivorlar) , oziq-ovqatlar (sitrus mevalar va donli mahsulotlar) dorilar (penitsillin, streptomitsin, aspirin, sulfanilamidlar uzoq vaqt qabul qilinganda) ham kishilarda bronxial astmani yuzaga keltiradi.

Shuningdek chaqaloqligida ko‘krakdan erta ajratilib sun’iy ovqatlar bilan boqilgan ba’zi bolalarga yuqorida ta’kidlangan mahsulotlar berilsa, ularning badaniga toshma toshishidan boshlab to bronxial astma xurujigacha olib boradigan allergik kasallik belgilari paydo bo‘lishi mumkin.

Nafas qisish bronxial astmaning asosiy klinik belgisi hisoblanadi. Ba’zi bir allergenlarning ta’siri, yallig‘lanish kasalliklarining qaytalanishi, asabiy-ruhiy zo‘riqish holatlari xuruj avj olishiga turtki beradi.

Kasallikning xurujlari to‘rt bosqichda kechadi.

Birinchi bosqichda xurujdan bir necha daqiqa yoki bir necha soat oldin bemorni yo‘tal tutadi, tomog‘i, ko‘zlari, teri yoki quloq suprasi qichishadi. Bemorda peshob ajralishi kuchayadi. Bu bronxial astma xurujining ilk darakchi belgisi.

Ikkinchi bosqich bo‘g‘ilishlar bilan kechadi. Xuruj vaqtida nafas yo‘llaridagi mayda bronxlar torayadi, ularning shilliq qavati shishib bronx naychasida shilimshiq modda ajraladi. Bemorning ko‘krak qafasi siqiladi, u to‘liq nafas chiqara olmaydi. Ko‘pincha nafas chiqarish hushtaksimon xirillashlar bilan kechadi. Bemorning yuzi ko‘pchiydi, ko‘karadi, bo‘yin venalari shishadi.

Aynan shu bosqichda bemorni vaqti-vaqti bilan qiynoqli yo‘tal tutadi, u balg‘am tashlaydi. Balg‘am quyuq, yopishqoq, ba’zan ko‘pikli bo‘ladi. Xurujlar uzoq muddat davom etsa, jigar kattalashadi va oyoqlarda shish yuzaga keladi.

Uchinchi bochqichda xurujlar tez-tez qaytalanadi, ko‘p miqdorda balg‘amli yo‘tal paydo bo‘lib bu bemorga yengillik beradi. Ba’zan kutilmaganda xuruj tutib bemorning ish faoliyati susayadi, uyqusi yomonlashadi.

To‘rtinchi bosqich og‘ir kechadi, ya’ni kasallik tez-tez qo‘zib turadi. Muolajalar olinishiga qaramasdan, tungi xurujlar tez-tez ro‘y beradi, bemorning jismoniy faolligi cheklanadi. Ushbu bosqichning salbiy tomoni shundaki, bronxial astma surunkali bronxit bilan rivojlana boshlaydi. Bu esa o‘z navbatida surunkali nafas yetishmovchiligi yoki o‘pka emfizemasi (o‘pka pufakchalari – alveolalarning kengayishi)ga olib keladi.

To‘rtta bosqichda ham kasallik zo‘rayib ketaversa va uzoq muddatli og‘ir nafas qisish xurujlari ro‘y bersa bemor organizmida muhim a’zolar ishi yomonlashadi. Masalan yurakning elektr o‘qi o‘ngga qarab siljiydi, shuningdek o‘pka tizimida ham xavfli o‘zgarishlar yuzaga keladi. Hatto qovurg‘alar oralig‘i kengayadi, bora-bora o‘pka faoliyati keskin buzilishi mumkin.

Kasallikning atopik turi ko‘proq yoshlarda uchraydi. Nafas qisish xurujlari bemorning bir necha xil omillar (masalan chang, ovqat allergenlari, dorilar)ga duch kelganidan so‘ng boshlanadi. Birdaniga ro‘y bergan xuruj to‘xtashidan oldin bemor rangsiz, yopishqoq balg‘am ajratadi. Bu vaqtda qonda gistamin (biogen aminlar qatoriga kiradigan fiziologik faol modda) miqdori ortadi.

Infeksion-qaram turdagi bronxial astma ko‘pincha 35-45 yoshlarda rivojlanadi. Kasallik asta-sekin boshlanib, qaytalanish davri uzoq muddatga cho‘ziladi va og‘ir kechadi. Ko‘p hollarda astma belgilari bronxit alomatlari bilan birgalikda rivojlanadi. Bu vaqtda bemor balg‘amida leykotsitlar (oqqon tanachalari) miqdori ortadi.

Bronxial astmaning autoimmun turi uzluksiz qaytalanishi va og‘ir kechishi bilan namoyon bo‘ladi. Bu kasallik belgilari kishining yoshlik chog‘laridayoq shakllanib ulguradi va keyinchalik zimdan rivojlanib, birdaniga yuzaga chiqadi.

Disgormonal turdagi bronxial astmaning ayollarda kuzatilishi og‘ir oqibatlarga olib keladi. Ya’ni tuxumdon faoliyati buzilishi, hayz ko‘rishdan oldin, hayz vaqtida yoki klimiks davrida bemorlarning ahvoli yomonlashishi mumkin. Bunday vaqtda gormonal dorilar bilan davolashni to‘xtatishga urinish ahvolni battar mushkullashtiradi.

Asabiy-ruhiy turdagi astmaga chalinganlar axvoli so‘rab surishtirilganda, ruhiy shikastlanishlar, ziddiyatli holatlar, jinsiy faoliyatdagi o‘zgarishlar, bosh miya jarohatlari xurujlar boshlanishiga boshlanishiga sabab bo‘lishi aniqlangan.

Disadrenergik turdagi astmada bemor qonida qand miqdori kamayadi.

Xolinergik turida astma rivojlanishi adashgan nervlar faolligining oshishi bilan bog‘liq kechadi. Bunda bemor burnidan ko‘p suyuqlik ajraladi, tungi nafas qisishlari ro‘y beradi. Bemor ko‘zdan kechirilganda qizil dermografizm (terida iz qolishi) kuzatiladi.

Jismoniy-zo‘riqish astmasi esa bronxlarning birlamchi reaktivligi o‘zgargan bemorlarda kelib chiqadi.

Bronxial astma bilan og‘rigan bemorning avvalo balg‘ami tekshiriladi va unda granulotsitlar (donachali leykotsitlar) paydo bo‘lishi kasallikka qay darajada ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlanadi.

Bundan tashqari, maxsus apparat yordamida nafas olish yo‘llari bronxoskopiya qilinadi. Bunda mutaxassis shifokor bemorning nafas olish yo‘llari shilliq qavati holatini aniqlaydi, shuningdek yallig‘lanish turi va uning qanchalik tarqalganligi, zararlanishning yuza yoki chuqurligiga e’tibor beradi.

Bronxografiya usuli yordamida bronxlarning xolati o‘rganiladi. Umuman, har bir usulning o‘ziga xos afzalligi bor, ya’ni tekshiruvlar yordamida nafas olish yo‘llarida paydo bo‘lgan o‘zgarishlar va o‘pkaning qay qismi qanday darajada zararlangani aniq – ravshan namoyon bo‘ladi. Aytish joizki, hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotimiz bronxial astma kasalligi bilan og‘rigan bemorlarni har tomonlama chuqur tekshirish uchun barcha vositalarga ega.

Bronxial astma xurujlarining oldini olish uchun bemor uzoq muddat qunt bilan bosqichma-bosqich davolanadi. Bunda yallig‘lanishga qarshi preparatlar va ta’siri uzoq davom etadigan bronxodilatatorlar keng qo‘llaniladi. Ayniqsa ingalyatsion glyukokortikosteroidlar ko‘proq naf beradi. Ularning barchasi bemorni muqarrar xurujlardan qutqarib qolishi bilan katta ahamiyatga ega.

Shuningdek aerozol ingalyatorlar, natriy xromoglikat, aerokom, natriy nedokromil singari yallig‘lanishga qarshi preparatlar shifokor nazoratida qabul qilinadi. Bundan tashqari, bemorni davolashda glyukokortikosteriodlar (GKS) bronxial astma davosida juda muhim o‘rin tutadi. Ya’ni ularni mahalliy tarzda (ingalyatsion yo‘l bilan) ishlatish gormonlar ichishni cheklashga imkon beradi, asoratlar ro‘y berishini kamaytiradi.

Sistem glyukokortikoidlar, bronxodilatatorlar va shunga o‘xshash preparatlar qattiq nafas qisishi xurujlarini to‘xtatishga yordam beradi. Bunday dori-darmonlar o‘pkadagi o‘tkir yoki surunkali davolash barobarida bronx devorlaridagi infeksiya o‘choqlarini tozalaydi, yo‘lini ochadi, kengaytirib bo‘shashtiradi, shuningdek tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi.

Umuman bronxial astma ikki guruhdagi preparatlar bilan davolanadi. Birinchi guruhi yallig‘lanishga qarshi bo‘lib uzoq muddatli, davomli tarzda ishlatiladi. Ikkinchi guruhi esa tez yordam ko‘rsatuvchi preparatlar hisoblanadi va bemor ahvolini vaqtincha yaxshilashga xizmat qiladi.

Bronxial astmani dori-darmonlarsiz davolash usuli (naturoterapiya) ham yo‘lga qo‘yilgan. Naturoterapiya to‘rtta guruh (eliminatsion terapiya, mashq qildiruvchi terapiya, fitoterapiya, aralash usullar bilan ta’sir o‘tkazish)ni o‘z ichiga oladi. Aniqroq aytgand,a muolajalar turi bemorning ruhiy holati, kasallikning kechishi va qaysi bosqichda ekanligiga qarab tanlanadi.

Shuni bilish muhimki, bronxial astmani davolash kechiktirilganda, u zo‘rayib bir qancha og‘ir asoratlar qoldirishi mumkin. Ya’ni o‘tkir o‘pka emfizemasi, o‘pka barotravmasi, yurak-tomir faoliyatining buzilishi ro‘y beradi. Shuning uchun ham bemorga tashxisni to‘g‘ri qo‘yib, davolashni boshlash va bunda kasallikning og‘ir-yengilligini hisobga olish juda-juda zarur.

Qadimgi tabiblar bronxial astmani yengillashtiradigan ko‘pgina davo usullarini tavsiya etishgan. Bular quyidagicha:

Tuxumdan kattaroq bitta piyozni tozalab qirg‘ichni katta teshiklaridan o‘tkazib yoki pichoqda to‘g‘rab bir kosaga solinadi, so‘ng darhol kosa atrofi mato bilan o‘raladi. O‘rtasi ochiq bo‘lishi kerak, ana shu ochiq joyga burun bilan og‘izni qo‘yib 5 daqiqa burun bilan, 5 daqiqa og‘iz bilan chuqur nafas olish kerak bo‘ladi. Nafas olganda burun bilan olib, nafas bilan chiqarish kerak, og‘iz bilan olganda burun bilan chiqarish kerak. Piyoz burundagi, bronxdagi yallig‘lanishni sekin-asta yo‘qotadi, tez-tez shamollashning oldini oladi va o‘sha zahotiyoq nafas olish birmuncha yaxshilanadi. Bu muolajani kasallik og‘ir bo‘lsa, birinchi 10 kunda uch mahal ovqatdan oldin, ikkinchi 10 kunlikda kuniga ikki mahaldan erta bilan nahorda va kechqurun uyqudan oldin bajariladi. Ikkinchi oydan boshlab har kuni bir marotabadan shu usul qo‘llanib turilsa, o‘pkaning yuqori nafas qismlari. Bronxlar yallig‘lanishlari ketib, nafas olish yaxshilanadi va bemor shifo topadi.

Behi qadim zamonlardan shifobaxsh meva sifatida ma’lum bo‘lgan va uning bir qator ijobiy xususiyatlari haqida turli xil manbalarda bir qator fikrlar bayon etilgan. Abu Ali ibn Sino tomonidan ham behi astma kaksalligini davolashda muvaffaqqiyatli qo‘llangan. Behi urug‘ining bir qoshig‘idan tayyorlangan mahsus damlama balg‘am ko‘chirishga va yengil nafas olishga yaxshi yordam beradi. Behi mevasi urug‘ini olib tashlab, ichiga dumba va asal solinadi, qopqog‘i opilib qog‘oz paketga solinib gaz pechida past olovda 25-30 daqiqa pishiriladi. Tayyor behi issiqligida iste’mol qilinadi, ajralib chiqqan shirasini ham ichish zarur, iste’moldan keyin chuqur nafas olish kerak, balg‘amlar pishib ko‘chishi osonlashadi. Muolajani 10 kun takrorlash lozim.

Balg‘amni ko‘chirishda anjir bebaxo hisoblanadi. Abu Ali ibn Sino tavsiyasiga binoan anjir mevasini sut bilan qo‘shib qaynatib ichilsa, balg‘am ko‘chiruvchi va yo‘tal qoldiruvchi vosita sifatida yaxshi ta’sir ko‘rsatadi. Anjir mevasi qoqisidan tayyorlangan damlama og‘ir yo‘talni qoldiruvchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Damlamadan ovqatdan oldin kuniga 4-5 mahal bir piyoladan kamida 3 kun ichish tavsiya etiladi.

Abu Ali ibn Sino kunjut urug‘i bilan moyini teng miqdorda aralashtirib, astma kasalligida o‘n kun davomida kuniga uch mahal bir choy qoshiq miqdorida ovqatdan yarim soat oldin ichib turishni tavsiya etadi.

Uy sharoitida biror muolajani qo‘llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashishni unutmang!

Читайте также:  Где отдыхать с ребенком при астме

Telegramdagi rasmiy kanalimizga a’zo bo‘ling!

источник

Бронхиал астма – бронхларнинг аллергик ёки инфекцион сабабларга кўра яллиғланиши касаллиги ҳисобланади. Сурункали хасталик потогенезида бронх шиллиқ қаватларининг шишиши, бронхлар шиллиқ ишлаб чиқаришининг кучайиши ва бронх деворларининг торайиши каби ҳолатларни кўриш мумкин. Касаллик ўз вақтида муолажа қилинмаса, астма хуружлари келиб чиқади. Хўш, бронхлар яллиғланишидан қандай ҳимояланиш мумкин? Бугун шу ҳақида.

Мутахассис: Фотима Юлдашева, тиббиёт фанлари номзоди, олий тоифали шифокор

АТРОФИМИЗ ТЎЛА АЛЛЕРГЕНЛАР?!

Бронхиал астма юзага келишининг асосий сабабларидан бири аллергенлар ҳисобланади. Аллергенлар тўрт асосий гуруҳга бўлинади, булар: озиқ – овқат, уй — рўзғор (уй чанги канаси, у асосан пар ёстиқлар, юмшоқ кўрпачалар, хуллас чанг йиғиладиган барча анжомларда “яшайди”), эпидермал аллергенлар (уй ҳайвонларининг юнги ва уларнинг ҳаёт фаолияти жараёнидаги маҳсулотлари), ўсимлик аллергенлари (ўтлар, буталар, дарахт гуллари чанглари) дир.

Совуқ ҳаво, вирусли инфекция, жисмоний зўриқиш, руҳий тушкунлик, ўткир ҳидлар – булар аллерген ҳисобланмайди. Аммо шундай бўлса-да, улар астма ҳуружини келтириб чиқариши мумкин.

Бронхиал астма билан оғриган беморда сезгирлик кучли бўлади. Ҳатто оддий кўринган кир ювиш кукунидан фойдаланиш ҳам астма хуружининг келиб чиқиши учун етарли асос бўлади.

Хасталик келиб чиқиш сабаблари орасида наслий мойиллик ҳам бор. Хусусан, атопик, яъни аллергик бронхиал астмада ирсий омиллар биринчи ўринда туради. Ота-онанинг бирида астма мавжуд бўлса, туғилажак фарзандда хасталикнинг эҳтимолий даражаси 20-30 фоизни ташкил этади. Борди-ю, ота-онанинг иккиси ҳам астма билан касалланган бўлса, насл суриш эҳтимоли 75 фоизни кўрсатади.

“НАФАС ОЛИШГА ҚИЙНАЛЯПМАН. ”

Одатда, бронхиал астмага чалинган бемор нафас сиқилиши, ҳуштаксимон тарзда нафас олиш, кўкрак устида оғирлик, йўталдан безовта бўлади. Бронх йўллари шишади ва бронхлар шиллиқ қавати (ички қисми) шишиши туфайли нафас оғирлашади. Касаллик мавсум ўзгаришларида айниқса авж олади. Хусусан, аллергенлар таъсири фаоллашган баҳор ва куз ойларида астма хуружлари кўпаяди.

Бронхиал астмада бемор нафас чиқаришга қийналади. Хуруж йўтал тутиши билан биргаликда келиб, бронхлар ички юзасини қоплаб турган балғам чиқариб ташлангач, бемор аҳволи енгиллашиши мумкин. Касаллик хуружида ўпка альвеолаларида газлар алмашинуви кескин сусаяди. Бу эса организмнинг кучсизланиши ва тахикардия (юрак тез уриб кетиши) ни келтириб чиқариши эҳтимоли бор.

Шуни унутмангки, жисмоний зўриқиш, совуқ ҳаво, инфекцияли касалликлар касаллик зўрайишига олиб келувчи омиллар саналади.

“БОЛАЖОНИМ БРОНХИТ БЎЛДИ. ”

Сунъий овқатлантириш, ирсий мойиллик, онанинг нотўғри таомланиши ёки боладаги юқори нафас йўлларининг сурункали аллергик касалланиши – гўдакларда бронхиал астмани келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, диатез, қулоқ орқаси терисининг бичилиши – чақалоқда аллергияга мойиллик мавжудлигини англатиши мумкин.

Бир ёшдан ошган болаларда эса замбуруғлар ёхуд атроф-муҳитдаги аллергенлар таъсирида касаллик аломатлари пайдо бўлади. Аллергик реакцияга сезгир болалар одатда бурун битиши, томоқ қичишиши (йўтал), аксириш ва бурундан рангсиз ажралма келишидан безовта бўлишади. Бу боладаги аллергик касалликлар белгиси бўлиши мумкин. Агар ота-она фарзандидаги ўзгаришларга диққат қилса, астманинг олдини олиш мумкин. Борди-ю, йўтал хуружлари фаоллашиб, тунда ҳам кузатилса, аллерголог шифокор кўриги шарт.

ҚАНДАЙ ТЕКШИРУВЛАР ЎТКАЗИЛАДИ?

Шифокор касалликка ташхис қўйишда, бемор билан суҳбатлашиб анамнез йиғади. Оила аъзоларида аллергия бор-йўқлиги, меҳнат фаолияти тури, сурункали касалликлар – барчаси тўлиқ ўрганилади. Мутахассис бурун ва ўпка рентгенини ўтказиши мумкин. Шунингдек, ташқи нафас функциясини аниқлашга доир текширув ҳам бажарилади. Тиббий хулоса хасталикка аниқ ташхис қўйиш ҳамда керакли даво чораларини белгилаш учун хизмат қилади.

ОЛДИНИ ОЛИШ МУМКИН!

Биринчи навбатда аллергенлар миқдорини камайтириш ёки имкон қадар улар билан
“учрашиб” қолишдан эҳтиёт бўлиш керак. Уй шароитида ҳар куни ҳўл латта билан чанг артиш, хонани шамоллатиш, ўзида чанг йиғувчи жиҳозлар (юмшоқ мебель, гилам) ни хонадан чиқариб ташлаш, китоб сақланадиган жовонларни ойна билан тўсиш лозим. Супуриш, чанг артиш каби юмушлар астма билан хасталанган кишилар учун тавсия этилмайди. Мабодо бунинг иложи бўлмаса, ниқоб билан нафас йўллари тўсилиши даркор. Уй тозалашда замонавий, сув буғида ишлайдиган чангютгичлардан фойдаланган маъқул.

Уй ҳайвонлари юнги, қазғоғига аллергия кузатилганида, жониворларни хонадонда сақламаслик тавсия этилади. Бронхиал астмани келтириб чиқарувчи аллергенлар тури вақт ўтиши билан кенгайиб боради. Мисол учун, ҳайвон юнгига аллергияси бор беморда кейинчалик уй чангига аллергия пайдо бўлиши мумкин. Ёки аксинча.

Ўсимлик чангларига аллергия мавжуд бўлган ҳолларда ўсимликларнинг гуллаш даврини билиб қўйган маъқул.

Озиқ-овқат маҳсулотларига аллергия кузатилганида эса асосий шарт – парҳезга риоя этишдир. Шу билан бирга ошқозон – ичак тизими касалликларини ўз вақтида даволаш, дисбактериозга йўл қўймаслик лозим.

Астма касали бўлган бемор ҳамиша аллергенлар қуршовида бўлади. Оддий мисол – уй чангидан бутунлай халос бўлиш имконсиз. Шу боис бемор бронхларини ҳимоя қила билиши керак. Бунинг учун юқори самарали махсус дорилар ишлаб чиқилган бўлиб, улар бронх деворлари яллиғланишини пасайтириб туради.

источник

Нафас йўллари касалликлари ва бронхиал астма патофизиологияси ва фармакотерапияси

1. Юқори нафас йўллари касалликлари
2. Сурункали бронхит
3. Пневмония
4. Бронхиал астма

Юқори нафас йўллари касалликларининг энг кўп тарқалгани бронхитлардир. Бронхларнинг яллиғланиши патофизиологик ва клиник нуқтаи-назардан юқори нафас йўллари касалликлари билан чамбарчас боғлиқ.
Бронхитлар ўткир, сурункали, юзаки ҳамда чуқур формаларга бўлинади. Юзаки «катарал» бронхитлар тез тузалади, носпецифик омиллар (шамоллаш, чанглар, аллергик реакциялар) таъсирида юзага чиқади ва енгил инфекция фонида ўтади. Чуқур бронхитлар эса бронхларни специфик инфекция (грипп, қизамиқ, кўкйўтал) лари билан оғир жароҳатланиши таъсирида юзага чиқади ва перибронхитлар ёки панбронхитлар деб аталади. Чуқур бронхитларда бронхлар ва ўпка тўқималариаро хужайралар жароҳатланади ва анча қийинчиликлар билан ўз ҳолига қайтиб келади. Ўткир бронхит – Bronchitus acuta
Ўткир бронхитлар юқори нафас йўлларининг ялиғланишини классик вакили бўлиб вирусли грипп, заҳарловчи моддалар таъсирида ҳамда турли хил инфекциялар (брюшной тиф, тошмали тиф, қизамиқ, кўкйўтал ва б.) фонида юзага чиқади. Демак, кўрсатиб ўтилган инфекциларни юзага чиқарувчи факторлар (вируслар, риккетсиялар, химиявий қитиқловчи моддалар) ва иккиламчи инфекциялар ўткир бронхитларни юзага чиқаришда катта рол ўйнайди. Шунинг учун ҳам бундай беморларни балғамида пневмококклар, стрептококклар, катарал микрококклар, стафилакокклар ва инфлюнца таёқчалари қайд этилади.
Бронхитлар кўпинча баҳор ва куз ойларида кўпроқ қайд этилади ва ёши катта қарияларда, тинкаси қуриган инсонларда оғир ўтади. Бронхитларни келиб чиқишида бронхлар шиллиқ қаватидаги қон айланишини рефлектор бузилиши ва уларни химик моддалар билан қитиқланиши натижасидаги (оёқ совуқ қотганда ва б) реакциялари катта рол ўйнайди. Буни исботи сифатида вазоматор ва аллергик ринобронхитларда бронхлардан кўплаб сикрециларни ажралишини ва улардаги қон айланишини мисол қилиб келтирилишимиз мумкин.
Патофизиологик нуқтаи назардан катарал бронхитларда бронхларни шиллиқ қаватида гипермия, шиш, ўзига хос экссудат (серозли, шиллиқ, йирингли ва б.) ларни юзага келиши қайд этилади. Бунда кичик бронх ва бронхларда ажралиб чиқаётган моддаларни тиқилиб қолиши ателектаз ҳосил бўлади. Баъзан улар фибринозли характерга эга бўлиб, бронхларга ёпишиб қолиши мумкин.
Эпидемик вирусли грипп билан геморрагик бронхит, яъни трохеобронхит юзага чиқади ва у шишлар, шиллиқ қават остига лейкоцитли фильтратлар йиғилиши билан ўтади. Геморагик бронхитни оғир формаларида бронхларни ҳамма қаватларни структураси бузилади ва панбронхит юзага чиқади, яллиғланиш жараёни ўпка тўқималарини орасидаги хужайраларга ҳам ўтади ва улардаги лимфа айланиши бузилади. Бундай холатлардаги бронхитларни тўла даволаб бўлмайди ва уларда ўзига хос қайтмас ўзгаришлар қайд этилади.
Клиник нуқтаи назардан йўтал, кўпрок, шиддатли, қўпол бўлиб, шиллиқли ёпишқоқ балғам ажралади. Сўнгра ажралаётган балғам кўпаяди, йўтал эса юмшоқ шаклда бўлади. 2-3- кунлар тана харорати кўтарилиб, бемор жунжийди, узини холсиз сезади, мушакларда оғриқ пайдо бўлади, тумовсимон ҳолат, кўкрак ортида оғриқлар ва овозни бўғилиши қайд этилади, яъни трахеит ва ларингитлар қўшилади.
Ўткир нафас йўли катарида оддий шамоллаш билан юзага келувчи тумов ва алдамчи гриппдан иборат касаллик юзага чиқади. Бу касаллик юқмаслиги билан ҳақиқий гриппдан ажралиб туради. Кўпинча намгарчилик ва совуқ мавсумда обҳавони алмашиб туришида тонзиллит, синуситлар юзага чиқади. Бунда юқори томоқ йўлларининг шиллиқ қаватида шиш, томирларни кенгайиши билан боғлиқ тинка қуриши, полиурия, терлаш, бош айланиши ва субфебрил ҳарорат қайд этилади.
Гриппда нафас йўлларига махсус вируслар тушиб инфекцион жараён ривожланади, касаллик эпедемия ёки пандемия кўринишида кўчиши мумкин. Бунда адинамия, бош оғриғи, юқори ҳарорат қайд этилади, акса уриш, буриндан сув келиши ва мушакларда оғриқлар юзага чиқади.
Бу касалликлар асосида инфекция бўлса кимётерапевтик даволаш амалга оширилади. Махсус вирусли грипп бўлса поливалентли гриппга қарши зардоблар ишлатилади ҳамда комплекс даво муолажалари зардоб, антибиотиклар ва кимётерапевтик моддалардан иборат бўлган муолажалар ўтказилади.
Шунингдек, нафас йўлини ўткир катарида норсульфазол, пенициллин, биомицин ва б. препаратлар билан бирга терлатувчи йиғмалар, иссиқ ванна, иссиқ овқат, ичимликлар (иссиқ сут, баржоми, аспирин, қизил вино ва б.) берилади. Зарур холларда кодеин, дионин, феназонлар ва содали 2 % ли ингаляция қилинади, термопсис, апоморфин, гваякол (дизен. модда) берилади.
Сурункали бронхит
Бир омилни қайта-қайта таъсиридан, айниқса ўткир бронхитлар, синуситлар, сурункали тонзиллитлар, аденоидлар, бурун полиплари, бронхоэктазиялар сурункали бронхитни пайдо бўлишига олиб келади. Сурункали бронхитни жадаллашишига нам, совуқ об-хаво, ташқи температуралар ўртасидаги фарқлар, қуёш нури етарлича тушмаслиги, чангли мехнат фаолияти, бронхларда димланишларни пайдо бўлиши, алкоголизм, нафас харакатини сусайиши ва б. омиллар ҳам ўз ҳиссасини қўшади.
Бунда бронхларнинг шиллиқ қавати қалинлашади, қон билан туйинади, шиллиқ ва шиллиқ остида экссудатлар, фиброзлар ва бронхоэктазлар пайдо бўлади. Баъзан бронх тўқималарининг некрози билан боғлиқ қуруқ бронхитлар қайд этилади. Бронхларга шиллиқ тиқилиши, ўпка вентиляцияси бузилиши ва эмфизема пайдо бўлади.
Беморларда хуружсимон йўтал, айниқса уйқудан турган пайтларда бўлиб, кўплаб шиллиқ ва йирингли балғам, иситмани бироз кутарилиши, хансираш, қуруқ ва нам хириллашлар қайд этилади. Сурункали бронхитни даволашда уни келтириб чиқарган асосий касалликни даволаш керак бўлади. Беморга чекиш, ичиш ман этилади, тоза ҳавода юриш, сувли муолажалардан фойдаланиш, денгиз бўйларида кўпроқ бўлиш, зарур бўлганда ётоқ режими тавсия этилади. Балғам кўчирувчилар (калий йодид, сода, термопсис, ипекакуана ва б) ва йўталга қарши воситалардан кенг фойдаланилади (эфедрин, скипидар, аммоний хлорид ва б).
Пневмония
Пневмония 95 % холларда пневмококклар, 5 % холларда эса бошқа қўзғатувчилар томонидан чақириладиган ўпка яллиғланишидир. Турлари:
— крупоз пневмония, P. Cruposa
— чекланган пневмония- P. catarrhalis
— гриппозли бронхопневмония- Bronchopneumonia gripposa.
Булар ичида энг кўп тарқалгани ва ўрганилгани крупоз пневмониядир. У ўпка бўлакларини жарохатлайди, фибринозли ажратмалар қайд этилади. Уларнинг келиб чиқишида пневмококклар, шунингдек, гемолитик стрептококклар, турли хил бактериялар, бациллалар сабабчи бўлиб қолади ва касаллик танани қақшатувчи иситма билан кечади.
Авваллари крупоз пневмонияни совуқ қотиш, шамоллаш туфайли бўлади дейилар эди, кейинчалик уни инфекцион характерга эгалиги аниқланди. Шу билан бирга крупоз пневмонияни пневмококк билан юзага келган чекланган ўпка касали деб эмас, балки бутун организмни пневмококк билан зарарланган касаллиги деб қараш керак. Чунки крупоз пневмония пневмококклар организмга тушгандан кейин организмни нейрогуморал ва қон томир системалари сусайган, фагоцитоз ва иммунологик реакциялари заифлашган ҳолларда ҳамда шу ҳолатларни юзага чиқарувчи узоқ совуқ қотишда, травмаларда, рухий стрессларда ва шунга ўхшаш организмни курашиш ҳолатини сусайтирувчи омиллар фонида жуда тез ривожланади.
Организмни иммун тизими ва курашиш қобилияти мустаҳкам бўлса, пнвмококклар таъсирида фарингит, отит ва б. енгил касалликлар юзага чиқиши мумкин. Крупоз пневмония йилнинг совуқ ойларида, ёшларда (гиперергик характери туфайли) ва эркакларда аёллрга қараганда 3 марта қўпроқ қайд этилади. Шуни, ҳам айтиб ўтиш керакки, ўпкага тўлақонли қон етиб келмаслигида пневмококкларни яшаши ва ривожланишига шароит бўлмайди ва бунда протеолитик ферментлар ажралиб, фибрин ва тўқималардаги экссудатларни парчалаб ташлайди.
Крупоз пневмонияни кечими уни юзага келтирган пневмококкларнинг турига боғлиқ (пневмококкларни 75 дан ортиқ тип ва подиплари маълум) бўлади.
Касалликни инкубацион даври организмга инфекция тушгандан кейин 1-2 кун давом этади. Сўнгра бош оғриғи, умумий тинка қуриши, баъзан ОИСни диспепсияси юзага чиқиши мумкин. Касалликнинг ўзига хос характери уни тўсатдан тинкани қуритувчи қақшатиш реакциясини пайдо бўлиши, беморни рангпарлиги, тана ҳарорати 400 га кўтарилса ҳам оёқни совуқ қотиши қайд этилади. Бемор қизий бошлайди, оғир кийимларни ечиб ташлайди, йўтал, биқинда ва бошда оғриқлар кучаяди. Биқиндаги оғриқлар йўталганда, гапирганда, акса урганда кучаяди ва қоринга иррадиация қилади.
Балғам бошланишда қуруқ, пуфакчалар аралаш, сўнгра оқсилларга бой, йирингли ва қон аралаш кўринишда бўлади. Баъзи беморларни лабида, оғизни иккала бурчагида, бурун тешикчаларида, ҳаттоки қулоқ ва даханларида турли кўринишдаги герпетик тошмалар пайдо бўлади.
Беморни териси қурийди, оғриқсимон хансираш, бурунда қандайдир пирпириш реакцияси, температурага боғлиқ нафас олишни частотаси ўзгаради ва кучли оғриқ билан ўтади.
Пульс иссиқликни даражасига қараб турлича кўринишда ва миқдорда бўлади ва уни нафас билан ўзаро нисбати 1:1 дан 1:4 гача бўлади. Кўтарилган температура касалнинг кризис давридан кейин 10-12 кундан нормаллаша бошлайди.
Крупоз пневмония организмни барча орган ва системаларида касални кечими ва босқичига қараб турли дражадаги ножўя таъсирларни юзага чиқаради. Касалликни даволаш сульфаниламид препаратлари ва пенициллин билан комплекс даволаш орқали олиб борилади.
Бронхиал астма
Бронхиал астма кечими ва унинг формалари бронхлар обструкциясининг босқичига боғлиқ ва шунга яраша унинг симптомлари қайд этилади. Бронхиал астма симптомлари:
хансирашнинг ўзгарувчанлиги ва уни атмосфера факторларига боғлиқлиги, м-н, совуқ, намлик, йилни фасли, кунни маълум вақти ва турли инфекцияларни таъсири; нафас олишга қараганда нафасни чиқиши оғирроқ ва узоқроқлиги қайд этилади; хансирашни кучайтирувчи оғир ҳолдаги йўталлар қайд этилади;
хансираш билан бирга кўкракда ўзига хос хуштаксимон овознинг чиқиши; бўйин, елка ҳамда қовурға оралиғини таранглашиши, мушакларнинг тортилиши; ўпка пастки чегарасини ошиши ва бошқалар.
Лекин, бронхиал астмани асосий белгиларга бронхлар мускулатурасининг спазми ва бронхлардан ажралган секрецияларни чиқишини ёмонлашиши киради.
Шунинг учун ҳам бронхиал астмани даволашда ингаляцион препаратлар асосан бронхоспазмни бартараф этишга ва бронхлар секретини чиқишини енгиллатишга қаратилади. Бундай таъсирларни асосан бронхларни кенгайтирувчи ва балғам кўчирувчи препаратлар кўрсатади.
Бронхлар спазмига қарши препаратлар: (слайд)
Хужайра мембраналари стабилизаторлари: кетотифен; кромглицат кислота, недокромил натрий. Бу гурух препаратлари хужайра ичига кальций ионларининг киришини блоклайди, базофиллардан аллергия медиаторлари ажралишини тормозлайди, фосфодиэстеразани ингибирлаб, цАМФ парчаланишини тухтатади. Натижада силлиқ мушакларда цАМФ йиғилиб, улар бушашади. Бу препаратлар бронхоспазмни олдини олишда ишлатилади.
Кромглицат натрий ва недокромил натрий аэрозол холида чиқарилади. Таъсири 2 соатда бошланиб, 5-6 соат давом этади. Кетотифен (Задитен) 1 мг таблеткалари таъсири 12 соатгача сақланади. Ингаляцион шаклдаги препаратлар оғиз қуриши, йўтал, овоз буғилишини чақиради. Кетотифен эса Н1-гистаминорецепторларни блоклаб, уйқучанлик, тормозланиш, атаксия, иштаха очилиши ва семириш, кам холларда тромбоцитопения чақиради. б ва в-адреномиметиклар-адреналин, эфедрин. Препаратлар аденилатциклазани стимуллаб, цАМФни йиғилиши ва бронхларни кенгайишига олиб келади. Хозирда улар фақат астма хуружида ва бронхлар шиши кузатилганда ишлатилади. Адреналин 0,1 %-1 мл, 0,18 % — 1 мл, эфедрин эса 5 % -1 мл эритмалари чиқарилади.
Изадрин- (эуспиран ёки изопреналин) аэрозол ҳолида 1% эритма ҳолида ишлатилади. Баъзан уни табл. ҳам (0,005 гр) берилади.
Носелектив в-адреностимуляторлар-аденилатциклазани стимуллаб, бронхлар силлиқ мушакларида цАМФни оширади ва уларни кенгайтиради. Препаратлар бронхларни барча бўлимларини бўшаштиради, балІам қовушқоқлигини камайтиради, семиз хужайралардан гистамин ва б. ажралишини камайтиради. Бу препаратлар миокарддаги в1 адренорецепторларни қўзІаб, тахикардия чақиради, миокардни О2 га талабини ошириб юборади. Шу сабабли препаратларни ишемик касалликлари борларга бериб бўлмайди.
Селектив в2 адреностимуляторлар юрак-қон томир тизимига салбий таъсир этмайди. Ингаляцион шакллари бронхоспазм хуружларида ишлатилади. Таъсири узайтирилган шакллари эса жисмоний зуриқишдан сўнг ва кечки уйқудаги хуружларни олдини олиш учун ишлатилади. Ножўя таъсирлари: қўлни титраши, гипергликемия, іомиладорларда туІруқ фаолиятини сусайиши, нафас сиқиши (бронхлар шиллиқ қавати шиши натижасида).
ЮИК, артериал гипертониялар, аритмиялар, қандли диабетлар, гипертиреоз, феохромоцитома, буйраклар фаолияти бузилганда, іомиладор аёлларга ишлатиб бўлмайди.
Бронхларни в2 рецепторларига таъсир этувчи алупент (астмопент) таблеткада 0,02 гр ёки 2-5% эритмасини ингаляция йўли билан хамда аэрозол баллончаларида (400 дозада) берилади. Баъзан БА хуружини олдини олиш учун 0,05%-1 мл алупентни в/в юбориш керак. БА-ни олдини олишда алупент таблеткасини 0,5 ёки 1 та табл. берилади.
Тербуталин (1-(3,5-дегидроксифенил)-2-(бутиламино) этанол бриканил препарати 0,0025 г. таблеткада ёки бита аэрозол дозаси 0,25 мг препаратга тенг 400 дозали формаси ҳамда 0,5 мг препарат ушловчи 1 мл-ли ампуласи ишлатилади. Препарат таъсири 25-30 дақиқада юзага чиқади ва 6 соат давомида таъсир этади. в2 адреностимуляторлар толерантлик ва тахифилаксия чақириши мумкин, уларнинг таъсирини М-холиноблокаторлар ва ксантинлар кучайтириб юборади. Глюкокортикоидлар эса уларга сезувчанликни ошириб юборади.
М-холинолитиклар асосан бронхлар ўтказувчанлиги ёмонлашганда ишлатилади. Уларнинг вакиллари носелектив таъсирга эга атропин унумлари, селектив-атровент, тровентол ва б. дан иборат. Атропин гематоэнцефалик тўсиқдан енгил ўтади ва нафас марказини қўзІатади. Препарат бронхларни кенгайтиради, семиз хужайралардан бронхларни торайтирувчи медиаторларни чиқишини блоклаб қўяди. Узоқ муддат ишлатилганда бронхлар мушаги гипертрофиясини ва бронхларни шиллиқ ишлаб чиқарувчи безларини гиперплазиясини бартараф этади. М-холинолитикларга бронхлар, тер безлари ва сулак безларининг сезувчанлиги энг юқори даражада қайд этилади. Улар бурун бушлиІидаги, оІиз, томоқ ва бронхлардаги секретор безларнинг фаолиятини сусайтиради. М-холинолитиклар в2 адреностимуляторларга қараганда секинроқ таъсир этади ва уларнинг таъсири берилгандан сўнг 20-40 дақиқа ўтиб юзага чиқади, максимал таъсири 1-2 соатда чиқади ва 4-5 соат давом этади.
Атропин катта бронхларга таъсир этиб, бронхитларда, в-адреностимуляторлар кичик бронхларга таъсир этиб, бронхиал астмада самара беради.
М-холинолитикларни тахикардияда, ичак атониясида, глаукомада, ривожланган атеросклерозда, балІам қийин ажралаётганда, хомиладорликда, аденомада, юрак етишмовчилигида ишлатиб бўлмайди.
М-холинолитикларни ишлатилганда оІиз қуриши, чанқоқлик, аккомадация фалажи, қарияларда пешоб ажралишини сусайиши, кўзни ички босими кутарилиши ва ичак атониялари қайд этилади. Атровент-бронхолитик таъсири атропинга яқин. Травентол-атропинга қараганда анча кучлироқ ва узоқроқ таъсир этади. Бронхларни кенгайтирувчи таъсири бўйича травентол атропиндан 10-100 марта кучли, таъсир вақти эса 3-4 баробар кўп бўлади. Препаратни глаукомада бериб бўлмайди.
Метилксантинлар ёки фосфодиэстераза ингибиторлари-эуфиллин, диафиллин, теофедрин ва б.
Теофиллин сувда яхши эримайди, шунинг учун уни сувда яхши эрийдиган дори шакли эуфиллин кўпроқ ишлатилади. Препаратни 80 % ни теофиллин, 20 % ни этилендиамин ташкил этади. Уни узоқ таъсир этадиган шакллари іам бор-теобиолонг, теотард, эуфилонг, теопэк, вентакс ва б. Метилксантинлар таъсирида цАМФни миофибриллалардаги миқдори кўпаяди ва бронхларни кенгайиши кузатилади. Шунингдек, семиз хужайралардан чиқаётган медиаторларни ажралишига қаршилик қилади. Теофиллинни терапевтик таъсири тор бўлиб, ножўя таъсирларни юзага чиқиши осон.
Эуфиллин ОИСдан яхши сўрилади, максимал миқдори 60-90 дақиқада юзага чиқади ва 4-5 соат давом этади. Эуфиллин ва теофиллин бронхиал астма, бронхитлар, ўпка гипертензияси, Чейн-Стокс нафас олиши ва мияда қон айланиши бузилганда берилади. Артериал гипертониялар, тахикардия, миокард инфаркт ива атеросклерозда эса мумкин эмас. Препаратни миқдори плазмада 15-20 мкг/мл га етса, кофеинни ножўя таъсирига ўхшаш холатлар кузатилади: кўнгил айниш, тахикардия, тремор, бош оІриІи, бош айланиши, уйқусизлик ва б. Дозани Яна ошиши меъда яраларига олиб келади.
Глюкокортикоидлар:
— бронхлар гиперреактивлигини камайтиради;
— фосфодиэстеразани ингибирлаб, цАМФни йиІилишига олиб келади;
— в2 адренорецепторларни стимуляторларига сезгирликни оширади;
— простогландинлар синтезини сусайтириб, шилимшиқ ажралишини камайтиради; — иммуносупрессив таъсир этади.
Глюкокортикоидлар астма хуружларида ва профилактика учун ишлатилади. Махаллий аэрозол холида ишлатилганда қуйидаги ножўя таъсирларни чақиради: йўтал, огиз бушлиги кандидози, овоз буІилиши, аллергиялар. Систем ножўя таъсирлари эса кўп.

Читайте также:  Бронхиальная астма приказ 128

1. Клиническая фармакология, под ред. В.Г. Кукеса, М.1991 г.
2. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии, М.2002 г.
3. Харкевич Д.А.Азизова С.С., Махсумов М.Н. ва бошқаларнинг «Фармакология» уқув адабиётлари
4. Лепахин В.К. и др. «Клиническая фармакология», М. 1988 г.
5. Маматов Ю ва бошқалар «Клиническая фармакология», Т.2002 й.

источник

Хасанова Малохат Уткировна. Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади. — презентация

Презентация была опубликована 4 года назад пользователемОксана Мережковская

Презентация на тему: » Хасанова Малохат Уткировна. Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади.» — Транскрипт:

1 Хасанова Малохат Уткировна

2 Бронхоспастик синдроми деганда сурункали упка обструктив касалликлари ва бронхиал астма тушунилинади.

3 Хасанова Малохат Уткировна Таркалиши Охирги маълумотларга караганда бронхиал астманинг ахоли уртаси- да учраш фоизи % ни ташкил килиб, хозирги кунда купайиб бормокда.

4 Хасанова Малохат Уткировна Грек тилидан таржима килиниб asthma — кийинлашган нафас деган маънони билдиради. Бу нафас йулларининг сурункали яллигланиш касаллиги

5 Хасанова Малохат Уткировна Хавфли омиллар Атопия Ирсият Жисмоний зурикиш Респиратор тракт инфекцияси, жумладан ринитлар, синуситлар Гастро-эзофагеал рефлюкс ва аспирация Об-хаво узгариши (климат таъсири) Стресс

6 Хасанова Малохат Уткировна Вариантлари 1. Жисмоний зурикишдаги астма 2. Аспиринли (астматик триада) астма 3. Дори воситалари таъсири натижасида келиб чикадиган астма 4. Кардиал астма 5. Касбий астма 6. Астматик бронхит

7 Хасанова Малохат Уткировна Клиникаси Хансираш Курук хириллашлар Узок давом этувчи йутал Кукрак кафасида кисилиш хис этиш

8 Хасанова Малохат Уткировна Хансираш 1. Купинча эрталабки ёки тунги вактларда (эрталаб соат 4 лар атрофида) 2. Жисмоний зурикишдан кейинги (асосан совук хавода) 3. Юкори нафас йулларининг инфекцион касалликлари фонида 4. Аллергенлар билан контактда, чанг, уй клещи.

9 Хасанова Малохат Уткировна Курук хириллашлар Хансираш билан биргаликда Масофадан эшитилади «жужулловчи» характердаги нафас

10 Хасанова Малохат Уткировна Узок давом этувчи йутал 1. Эрталаб ва кеч тунда 2. Кузгатувчи омиллар таъсирида 3. Тахминан доимий йуталадиган касал- ларнинг 3/1 кисмида бронхиал астма охирги боскичларида аникланади. 4. Йутал курук булганлиги билан, купин- ча шилликли балгам ажралади.

11 Хасанова Малохат Уткировна Ташхисот Упка аускультацияси Нафас чикариш тезлигини улчаш Спирометрия Жисмоний зурикиш синамаси Лаборатор текширишлар Рентгенологик текширишлар Прик-тестлар(тесты уколом) Провокацион тест аллерген билан

12 Хасанова Малохат Уткировна Курик Беморнинг умумий куриниши – ортопноэ? Тери ранги – цианоз? Бемор гапни ва сузни охиригача айтиб биладими? Упка аускультацияси – хириллашлар борми? Нафас тезлиги – тахипноэ борми? Юрак кискаришлар сони –тахикардия борми?

13 Хасанова Малохат Уткировна Упка аускультацияси Нафас чикаришнинг охирида курук хириллашлар деярли доимо булиши обструктив касаллик белгилари булиб хисобланади. Бронхиал астманинг енгил даражасида аускультатив белгилари деярли мейорида булади.

14 Хасанова Малохат Уткировна Нафас чикариш тезлигини улчаш (НЧТ) Бронхиал астманинг енгил даража- сидаги симптомсиз даврда натижа- лар одатда узгармайди. Бронхолитиклар берилгандан кей- инги натижалар бошлангич нати- жаларга нисбатан 15% яхшиланса, демак бу узгариш бор деб хисоб- ланади.

15 Хасанова Малохат Уткировна

16 Жисмоний зурикиш синамаси Бу текшириш усули асосан брон- хиал астма билан касалланган ёш- ларда качон-ки юрак кон томир- ларининг зарарланишига шубха бул- маганда утказилади. Зурикишдан ке- йин 3-5 дакика утгандан кейин ху- руж бошланиб, дакикадан ке- йин чуккига чикади ва 1 соатдан кейин утиб кетади.

17 Хасанова Малохат Уткировна Жисмоний зурикиш синамаси Совук хавода кучада югуриш бронхо- спазм ривожланишига сабаб булади. 1. НЧТ улчангандан кейин бемор 10 дак. Кучади югуради. 2. Упка аускультацияси ва НЧТ улчаш жис- моний зурикишдан сунг дарров уткази- лади ва дакикадан кейин. 3. НЧТ курсаткичининг 15 % га пасайиши маълумотли хисобланади.

18 Хасанова Малохат Уткировна Лаборатор текширишлар Периферик кондаги ва балгамдаги эозинофиллар сони ошиши мумкин, лекин карияларда шу каби уз- гаришлар булмаслиги хам мумкин. Балгамни текшириш

19 Хасанова Малохат Уткировна Рентгенологик текширишлар Утказилади: киёсий ташхисот учун (пневмония, юрак кон — томир етишмовчилиги, усма, СУОК) 1. Одатда бронхиал астмада узгаришлар кузатилмайди. 2. Махсус курсатмалар булмаса динами- када рентген текширишларнинг хо- жати йук.

20 Хасанова Малохат Уткировна Бурун атрофи бушликлари рентген ёки УЗИ текширишлари Узок давом этувчи йуталнинг сабаби синусит булиши мумкин. Бронхиал астма билан касаллан- ганларда купинча синусит ва бурун шиллик кавати бушликларида полипозли усишлар кузатилади.

21 Хасанова Малохат Уткировна Уткир астма

22 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Сальбутамол 5 мг небулайзерда (ёки тербуталин 10 мг) дакикадан сунг самарадорлигини бахолаш керак. Агар НЧТ нормадан 50-75% булса: Преднизолон мг ичишга ва одатдагидай даволаш. Симптомлар мониторинги — кайта курув 48 соатдан кейин. Ахволи ёмонлашса дархол стацио-нарга юбориш керак.

23 Хасанова Малохат Уткировна Катталарда яккол уткир астма Сузни охиригача айтиб билмаслик Пульс мин/110 куп Нафас олиш сони мин/25 куп Пикфлуометрия кам/тенг 50% нор- мадан ёки юкори

24 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Кислород 40-60% Сальбутамол 5 мг небулайзерда (ёки тербу-талин 10 мг Преднизолон мг ичишга ёки в/и гидро-кортизон 200мг Через дак. самарадорлигини бахоланг. Агар бирорта белги сакланса сальбутамолни небулайзерда кайталаш ва 500 мкг ипра-тропиум берилади. Агар ахволи яхшиланса ва НЧТ нормадан 50% ошса – одатдагидай давони давом этиш керак. Симптомлар мониторинги. 24 соатдан кейин кайта куриш. Даволаш режасини узгартиринг.

25 Хасанова Малохат Уткировна Бемор хаётига хавф тугдирувчи хуруж белгилари: 1. немое легкое 2. Цианоз 3. Брадикардия 4. Озгинлик, эс-хушнинг бузилиши ёки йуколиши 5. Пикфлуометрия нормадан 33% кам/тенг ёки паст.

26 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш Преднизолон мг ичишга ёки в\и гидрокортизон 200мг «тез ёрдам» машинасида небу- лайзерда кислород берилади. Небулайзерда – бета — 2агонисты ипратропиум билан ёки т\о саль- бутамол (тербуталин) Ёки 250 мг в\и аминофиллина

27 Хасанова Малохат Уткировна Астматик статус Немое легкое Цианоз Брадикардия ёки яккол холсизлик Пикфлуометрия 33% паст.

28 Хасанова Малохат Уткировна Сурункали астма

29 Хасанова Малохат Уткировна Кадамба-кадам даволаш усули. Керак булганда орал преднизо- лонни кадамларнинг барчасида хам куллаш мумкин. Даволаш

30 Хасанова Малохат Уткировна 1-кадам Талабга мувофик бронходилятатор- ларни куллаш Киска таъсиркилувчи В2-стимуля- торларни (суткасига 1 мартаба) инга- ляцион усулда куллаш Сальбутамол (вентолин) 5 мг ёки тербуталин 10 мг 1-2 нафас олиш

31 Хасанова Малохат Уткировна 2-кадам –Шаг-1 Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш Ингаляцион кортикостероидларнинг ст- андарт дозаларини регуляр кабул килиш: будесонид ёки бекламетазон ёки регулярно — кромолин (интал) или недокромил Агар даво самаралик булмаса кромолин ёки недокромилни ингаляцион стероид- ларнинг стандарт дозаларига алмашти- риш керак.

32 Хасанова Малохат Уткировна 3-кадам Талабга мувофик киска таъсирки- лувчи В2-стимуляторларни куллаш Ингаляцион кортикостероидларнинг стандарт дозаларини регуляр кабул килиш плюс узок давом ингаляцион В2 стимуляторларни (сальмотерол 50мкг*2р/сут ёки формотерол 12мкг *2р/сут) регуляр кабул килиш

33 Хасанова Малохат Уткировна 4-кадам Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш плюс куйидаги воситалардан бирта ёки бир нечтасини кулланг: Узок таъсир килувчи ингаляцион В2 стим- уляторларини Теофиллин ичишга Ипратропиум бромид ингаляцион шаклида Ингаляцион стероидларни юкори дозала- ри Кромолин ёки недокромил

34 Хасанова Малохат Уткировна 5-кадам Талабга мувофик киска таъсиркилувчи В2-стимуляторларни куллаш Преднизолон таблеткасини регуляр кабул килиш Ингаляцион стероидларни давом этиш, глюкокортикостероидларни дозасини керакли холатларда ошириш.

35 Хасанова Малохат Уткировна Кадамлар Л+П2/П3 Л+П2 Л+П1/П2 Л+П Л интал интал ипратропиум 2- кадам 1- кадам 3- кадам 4- кадам 5- кадам Л- сальбутамол П- станд.дозы ГКС П1- сальмотерол П2-высокие дозы ГКС П3- преднизолон в таблетках

36 Хасанова Малохат Уткировна Дозаларни камайтириш Хар 3-6 ойда даво кайта куриб чикилади, агар даво натижаси ижобий булса, дозани камайтириш керак. Агар даво кадамдан бошланган булса (ёки ГКС таблеткаларидан ташкил топган булса) дозаларни киска интер- валда камайтириш керак. Бошка касалларда эса стабил холат ойни талаб килади. Дозаларни секин камайтириш керак.

37 Хасанова Малохат Уткировна Сурункали упка обструктив касалликлари (СУОК) СУОК – бу холат сурункали обструктив бронхит ва эмфизема натижасида нафас олиш йулларини прогрессир- ловчи кайтмас обструкцияси; балгам ажралувчи йутал ва хансираш йилига 3 ойдан кам булмаслиги, 2 йил ва ундан куп муддат давомида кузатилиши билан характерланади.

38 Хасанова Малохат Уткировна Бронхлар обструкцияси бронхиал гиперреактив жараёни билан бир- галикда кечиши ва кисман кайтар булиши мумкин. Одатда СУОК упка гипертензияси ва сурункали упка- юрак билан асоратланади. Сурункали упка обструктив касалликлари (СУОК)

39 Хасанова Малохат Уткировна Асосий хавфли омиллар Тамаки тутини. Хавонинг чанг, автомобил газлари, чикиндилар билан ифлосланиши. Ёшлик даврида нафас йуллари- нинг инфекцияси.

40 Хасанова Малохат Уткировна СУОК таснифи 0-боскич: Сурункали нообструктив бронхит — сурункали йутал ва балгам ажралиши хос. Лекин упка функцияси узгаришсиз. 1-боскич: Енгил кечиши – балгамли йутал, хансираш йук ёки баъзан. Жисмоний фаоллик узгаришсиз. НЧТ 80 % дан куп.

41 Хасанова Малохат Уткировна 2-боскич: Урта огир кечиши – балгамли йутал, хансираш йук ёки баъзан. Жисмоний фаоллик узгаришсиз. НЧТ 80 % дан кам. 3-боскич: Огир кечиши – йутал ва курук хириллашлар доимо, кам булган жис- монимй зурикишдаги хансираш. Нафас ва юрак етишмовчилиги белгилар хос. НЧТ 30% дан кам.

42 Хасанова Малохат Уткировна Даволаш принциплари СУОК – узок давом этувчи, купинча умум хаётий давомида буладиган жараён булиб, базис терапия брон- холитиклар ва кузишни даволаш. Даво купинча стационар шароитида утказилади.

43 Хасанова Малохат Уткировна Дори воситалари билан даволаш Стабил СУОК : Бронхолитиклар доимо ишлатилади. Енгил даражасида — ипратропиум бро- мид 2-4 ингаляция регуляр. Суткалик доза мкг. Урта огир даражасида — ипратропиум бромид регуляр суткалик дозаси мкг + β2-агонистлар (сальбутамол) талабга мувофик.

44 Хасанова Малохат Уткировна Огир даражасида — ипратропиум бромид регуляр суткалик дозаси мкг + узок давом этувчи теофиллинлар суткалик дозаси мг + керак булса β2- агонистлар (сальбутамол).

45 Хасанова Малохат Уткировна Муколитиклар (балгам кучирув- чилар) (амброксол табл. 30мг 2 махал суткада, сиропда ёки ингаляция) узок давомий курслар билан кулланилади (2-3 ойгача).

46 Хасанова Малохат Уткировна Ингаляцион кортикостероидлар (бек- ламетазон дипропионат мкг/сут) СУОК нинг огир кечишида узок вакт кулланилади ва таблетка шаклида синама натижаси самарали булса куллашни давом этамиз (преднизолон 30 мг 8-10 кун давомида).

47 Хасанова Малохат Уткировна СУОК кузиш даври давоси Бронхолитиклар : кабул килинаёт- ган дозани ошириш ёки бошка гурух бронхолитик препаратларини ку- шиш. Глюкокортикостероидлар : агар НЧТ мейоридан 50% паст булса, 30 мг преднизолон 7-8 кун давомида ишлатилади.

48 Хасанова Малохат Уткировна Антибактериал препаратлар брон- хиал дарахтида (йирингли балгам, микдорининг ошиши, хансирашни кучайиши, иситма ва интоксикация симптомларининг бошка белгилари пайдо булиши) бактериал яллигланиш белгилари булса тавсия килинади. Антибактериал даво 7-10 кун давомида утказилади.

49 Хасанова Малохат Уткировна Амоксициллин 1г 4 махал суткасига ёки Эритромицин 0,5г 4 махал суткасига Кузиш даври давоси кун

50 Хасанова Малохат Уткировна Кузиш даври даво самарадорлиги : Кузиш белгиларининг йуколиши. Холатининг стабиллашиши.

51 Хасанова Малохат Уткировна Госпитализацияга курсатма СУОК огир формаси яккол хан- сираш билан, цианоз, эс-хушнинг бузилиши ва фаолликнинг паса- йиб кетиши. Уйда даволашнинг мумкинчилиги булмаслиги.

источник